NRK Meny
Normal

Åpner for Møreaksen som OPS-prosjekt

Møreaksen er ikke blant de 7 vegprosjekta et statlig veiselskap skal jobbe med, men leder av Møreaksen mener det nå åpnes for å bygge Møreaksen som privat offentlig-finansiert prosjekt OPS.

Jan Petter Hammerø

Daglig leder for Møreaksen, Jan Petter Hammerø, sier de er godt i gang med å forberede Møreaksen som privat offentlig prosjekt

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

– Nå fokuseres det i første omgang på prosjekta som alt ligger inne i Nasjonal transportplan NTP fram til 2017 og der er ikke Møreaksen, sier daglig leder i Møreaksen, Jan Petter Hammerø.

Men i tillegg til det statlige veiselskapet legger samarbeidspartia opp til å utvide ordninga med veibygging gjennom OPS – offentlig privat samarbeid.

Møreaksen

Møreaksen med kryssing av Romsdalsfjorden og Julsundet kan bli to OPS-prosjekt.

Foto: Møreaksen/illustrasjon

Møreaksen to prosjekt

– Slik jeg tolker det legger regjeringa opp til OPS-prosjekt opp til 8 milliarder. Det passer da bra med at Møreaksen blir to OPS-prosjekt – ett på tunnel under Romsdalsfjorden og ett på bru over Julsundet, sier Jan Petter Hammerø.

Hittil beregna kostnader for Møreaksen er 10 milliarder kroner. Tautratunnelen på ca. 5,5 milliarder kroner og Julsundbrua på 4,5 milliarder kroner.

Forbereder Møreaksen som OPS

– Vi har lenge jobba ut ifra å få Møreaksen bygd som et OPS-prosjekt. Vi presenterte en modell for hvordan vi kan gjøre det for departementet for ett og et halvt år siden, slik at vi er kommet så langt i planlegginga at det kan gjøres allerede nå.

Kan dette statlige veiselskapet gjøre at Møreaksen blir forsert og bygd tidligere?

– Nei, det ser ikke ut til at det statlige veiselskapet kommer inn i denne sammenhengen. Det blir kjørt som et eget prosjekt under Statens vegvesen, slik jeg tolker dette nå, sier den daglige lederen for Møreaksen.