NRK Meny
Normal

Åpner for Borgundfjordfiske

Om få år kan det igjen bli lov å drive drive kommersielt fiske i Borgundfjorden

Borgundfjordfisket 2014

Skreibestanden øker i Borgundfjorden viser ny rapport.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Borgundfjordfiske

Stadig mer skrei finner veien til Borgundfjorden, viser ny rapport.

Foto: Bernt Baltzersen / NRK

Skreibestanden øker i Heissafjorden. Det viser en ny rapport havforskerTorild Johansen ved Havforskningsinstituttet la frem i dag.

Dermed kan det om noen år igjen bli aktuelt for kommersielle fiskere å delta i det årlige Borgundfjordfisket.

Stadig mer skrei

– Siden 2009 har det blitt mer og mer skrei i fjorden, og utviklingen kan sammenlignes med det vi så i Lofoten før 2011, sier Torild Johansen ved Havforskningsinstituttet.

Før skreien begynte å komme tilbake til Lofoten i 2011 var det stort sett kysttorsk i prøvene som ble tatt. Så kom det store mengder skrei. Fisken har stort sett holdt seg i nord, men nå har den altså begynt å øke i antall også lenger sør i landet.

Og mye skrei i Lofoten betyr at det blir mer skrei i Borgundfjorden.

Kommersielt fiske

Borgundfar

Forbudet mot kommersielt fiske i Borgundfjorden har vært gjeldende siden 2009.

Foto: Atlanterhavsparken v/Trond Østrem

Siden 2009 har det vært forbud mot kommersielt fiske i Borgundfjorden på grunn av lav skreibestand. Nå kan det komme endringer, forteller Trond Ottemo, seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet.

– Hvis fremtidige prøvetakinger viser at det kommer mer skrei, så ligger det i reguleringopplegget at vi kan åpne for fiske.

Hvor mange år det vil ta før dette kan bli en realitet vil ikke Ottemo si noe om.

Se tilbake på årets Borgundfjordfiske:

Sesongen for torskefisket på Mørekysten nærmer seg slutten for denne gang. Her kan du nyte kortversjonen av NRKs sending fra Borgundfjordfisket.