Åpen folkekirke kjemper mot lukket bispedømmeråd

Organisasjonen Åpen folkekirke kritiserer administrasjonen i Møre bispedømme i Den norske Kirke for manglende åpenhet. De hevder at saksdokumenter til bispedømmerådsmøter ikke blir lagt ut og protokoller fra møtene ikke har vært lagt ut siden i fjor.

Therese Utgård

Therese Utgård fra Åpen folkekirke sier det er stor splid i Møre nå og at de krever mer åpenhet.

Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

Nestleder i Møre bispedømmeråd, Therese Utgård fra Åpen folkekirke sier mange er opprørte og at det er stor splid i Møre nå og at de krever mer åpenhet.

– Uenigheten preger alt, men det betyr ikke at man må unndra alt fra offentligheten, sier Utgård. Det kan ha vært en kultur eller sedvane at man ikke har hatt en så stor offentlig interesse for sakene i bispedømmerådet, men det ønsker jeg å forandre og tror det vil være et gode for kirka. Jeg vil at folk skal engasjere seg og da må vi være mer offentlige, sier hun.

Bjørn Olaf Storhaug

Stiftsdirektør Bjørn Olaf Storhaug ønsker større åpenhet og sier de jobber med en kommunikasjonsplan

Foto: Gunnar Sandvik

Til kritikken om manglende åpenhet sier Stiftsdirektør Bjørn Olaf Storhaug at de ønsker å være mer åpne og at de følger offentlighetsloven og legger ut det de er pliktig til å gjøre. Bispedømmet arbeider med en kommunikasjonsplan som skal bedre dette. ​

Vil ikke være lukka

Ann-Kristin Sørvik

Ann- Kristin Sørvik sier Bispedømmerådet følger loven, men er også for enda mer åpenhet.

Foto: Roar Halten / NRK

– Vi vil ikke være lukka. Det sier leder i Møre bispedømmeråd, Ann-Kristin Sørvik. Hun sier de følger offentlighetsloven og at hun også er for mer åpenhet.

– At ikke saksliste til bispedømmerådets møte var lagt ut skyldes en miss av administrasjonen og manglende kapasitet.

Fortsatt sterk splid

Therese Utgård, sier den såre striden preger mye av arbeidet i Møre bispedømme etter konflikter om homosak og likekjønna ekteskap og ny vigselsliturgi. I bispedømmerådet har de hatt en god dialog sier Utgård, men forholdet til administrasjonen sin manglende åpenhet har gjort det vanskelig.

Ann-Kristin Sørvik syns ikke det er så stor sårhet og splid i diskusjonen nå.

– At det er to leire er klart, men målet er at vi jobber sammen til det beste i bispedømmerådet.