Åpen folkekirke flest stemmer

Åpen folkekirke er vinner av Kirkevalget i Møre med godt over 9162 stemmer – Nominasjonskomiteens liste 7834 mens Bønnelista fikk 2684 stemmer. Åpen folkekirke og Nominasjonskomiteens liste får begge 3 medlemmer i bispedømmerådet, mens den nye Bønnelista får ett medlem. Hvem som får plass i bispedømmerådet er ikke klart. Svein Magne Harnes og Arvid Helle sorterer stemmeresultat fra de 95 sokna, og så langt er 89 sokn fintelt. Fintellinga fortsetter utover torsdag ettermiddag. Rundt 15 prosent av de stemmeberettige deltok - et par prosent færre enn forrige kirkevalg i 2015.

Opptelling Kirkevalget
Foto: Gunnar Sandvik/NRK