Ap setter av penger til skipstunnel

Arbeiderpartiet har satt av 30 millioner kroner til Stad skipstunnel i sitt alternative forslag til statsbudsjett. Skipstunnelen ligger inne i den nasjonale transportplanen. Men regjeringen fant ikke plass til en startbevilgning i forslaget til statbudsjett og samferdselsministeren vil ha ned kostnadene. Prosjektet har møtt motbør hos Hurtigruten og i Rederiforbundet. Men stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal (Ap) mener Stad skipstunnel vil bidra til å øke sikkerheten for alle som trafikkerer Stadhavet.

Stad skipstunnel, Moldefjorden
Foto: Illustrasjon: Kystverket/Appex