Antibiotikaresistens påvist hos dyr

Det er funnet bakterier som er resistente mot antibiotika i norske blåskjell, villrein og rådyr. Det viser en ny kartlegging fra Miljødirektoratet. 33 prosent av bakterier funnet i blåskjell langs norskekysten, var multiresistente. Det er også funnet lave forekomster av multiresistente bakterier i en studie av villrein og rådyr.