Hopp til innhold

Anmeldte familievold – Over 1,5 år etter hadde politiet ennå ikke avhørt den mistenkte

Etterforskningskapasiteten i Møre og Romsdal politidistrikt er kritisk, slår Statsadvokaten fast i ny rapport. Det går særlig ut over saker om vold i nære relasjoner. Senterpartiet skylder på politireformen.

Ingar Bøen

MANGE GAMLE SAKER: Politimester Ingar Bøen kan ikke gå inn i den aktuelle enkeltsaken der det tok 566 dager å avhøre en mistenkt person, men erkjenner at politiet i Møre og Romsdal har altfor mange saker som har blitt for gamle.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Vi kan ikke akseptere at voldssaker blir liggende så lenge som 566 dager. Politireformen har tappet distriktet for etterforskningskapasitet. Det er ingen tvil om at dette er veldig alvorlig, sier Geir-Inge Lien, stortingsrepresentant og medlem i justiskomiteen for Senterpartiet.

Det mest urovekkende i Statsadvokatenes inspeksjonsrapport fra Møre og Romsdal politidistrikt er prioriterte saker som blir liggende lenge uten aktiv etterforskning.

I rapporten, først omtalt av Romsdals Budstikke, trekker statsadvokaten spesielt fram en sak:

En anmeldelse for vold i nære relasjoner som kom inn for 566 dager da statsadvokaten var på kontroll. Ennå var den mistenkte ikke avhørt.

Og dette er bare en av mange saker som det har tatt altfor lang tid å etterforske.

Mange gamle saker

I 2017 hadde politidistriktet 139 saker som hadde ligget mer enn 12 måneder etter anmeldelse. Ett år senere er tallet vokst til 233. Sakene blir gamle på grunn av manglende etterforskningskapasitet», slår statsadvokatene fast og skriver i konklusjonen:

«Etterforskningskapasiteten er kritisk»

I tillegg har politidistriktet fått en økning i antall anmeldelser fra 9578 i 2017 til 10101 i 2018.

Distriktet har færre etterforskere nå enn før politireformen, slår rapporten fast. De mest erfarne etterforskerne har søkt seg vekk i forbindelse med politireformen.

Mange av dagens etterforskere er derfor nyutdannede og har liten erfaring, kommer det fram i rapporten.

Geir Inge Lien

REAGERER: Geir-Inge Lien i Senterpartiet viser til at det i rapporten der det står at statsadvokaten har færre etterforske nå enn før politireformen. Lien mener reformen er underfinansiert.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Innrømmer feil prioritering

Politimester i Møre og Romsdal, Ingar Bøen, er ikke enig i at etterforskningskapasiteten er kritisk. Han sier at tallet på saker som er eldre enn 12 måneder er på vei nedover.

– Vi er mer bekymret for hvilke type saker som er gamle. Vi er ikke flinke nok til å prioritere de mest alvorlige sakene, sier Bøen.

Han mener at politidistriktet skal klare å gjennomføre etterforskingsløftet. Bøen viser til en stillingsvekst i 2018 og 2019.

Politimesteren kan ikke kommentere enkeltsaken der den mistenkte ennå ikke var avhørt etter 566 dager.

– Men vi har altfor mange saker som har blitt for gamle, erkjenner Ingar Bøen.

– Politireformen er underfinansiert

Geir-Inge Lien, vikarierende justispolitisk talsmann i Senterpartiet, synes det er underlig at politimesteren i Møre og Romsdal mener de har nok ressurser.

Han sier at politidistriktet har landets laveste politidekning og mener politireformen er underfinansiert.

– Dette er et problem man ikke kan løse innenfor de eksisterende rammene, sier Lien.

Erna Solberg med blå bakgrunn

POLITIREFORM: Det var Erna Solbergs regjering som presenterte politireformen i 2015. Regjeringen hadde støtte fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, KrF og Arbeiderpartiet. Forkjemperne av reformen har kalt den «nærpolitireformen», motstanderne «fjernpolitireformen».

Foto: Fabrizio Bensch / Reuters