Hopp til innhold

Anmelder hurtigruten for lovbrudd på «Mission Impossible»-skip

Fellesforbundet og Sjømannsforbundet har politianmeldt Hurtigruten for brudd på utlendingsloven på skipet MS «Fridtjof Nansen». Hurtigruten sier det er ubegrunnede påstander.

Hurtigruteskipet Fridtjof Nansen ligger til kai på Hellesylt.

HELLESYLT: Her ligger skipet til kai på Hellesylt. Der bor filmcrewet til innspillingen av den nye «Mission Impossible»-filmen.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Skipet MS «Fridtjof Nansen» skal i en måned fungere som hotell for filmcrewet under filmingen av den syvende utgaven av «Mission Impossible».

Skipet ligger til kai på Hellesylt og mannskapet skal i hovedsak bestå av arbeidere som får en lønn på kun 29 kroner timen.

Fellesforbundet og Sjømannsforbundet mener at skipet skal regnes som et hotell, og at de som bor der må ha arbeidstillatelse og oppholdstillatelse i Norge. Derfor har de nå sendt inn en politianmeldelse, skriver VG.

Advokat Terje Hernes Pettersen i Sjømannsforbundet sier de har grunn til å tro at de som bor der ikke har oppholds- eller arbeids-tillatelse, men at politiet må undersøke det.

– Vi vil anta at dem ikke har det. Vanligvis har ikke sjøfolk fra tredje land det når de er på skip som trafikkerer internasjonalt, men her er ikke skipet internasjonalt. Det skal kun ligge til norsk havn, sier Pettersen til NRK.

Hurtigruteskipet Fridtjof Nansen ligger til kai på Hellesylt.

HURTIGRUTEN: Her bor mesteparten av filmcrewet.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Mener de ikke følger NIS-regler

MS «Fridtjof Nansen» er et ekspedisjonscruise som seiler under NIS-flagg, og er dermed underlagt internasjonale regler, i motsetning til NOR-registrerte skip.

Forbundet har bedt Sjøfartsdirektoratet slette skipet fra NIS for å få det i det ordinære registeret, da dette ifølge dem, er lovstridig.

Skipet skal ligge til kai på vestlandet, og da kan det ikke være registrert i NIS, sier han. Et NIS-skip har også lov til å seile i norsk farvann, men da må det ha vært innom to havner enten før eller etter. Denne regelen mener de to forbundene at Hurtigruten nå bryter.

– Her er det ikke noe cruise, og de anløper ingen utenlandske havner. Det er ikke noe unntak for det, sier Pettersen til NRK.

Terje Hernes Pettersen

FØLGER IKKE NIS-REGLER: Advokat Terje Hernes Pettersen i Sjømannsforbundet mener skipet ikke følger NIS-regler og ber om at det slettes fra dette registeret.

Foto: Steinar Haugberg

– Vi har varslet sjøfartsdirektoratet om det, men de hadde en annen forståelse av regelverket, sier han.

Fredag fikk Sjømannsforbundet svar fra Sjøfartsdirektoratet:

– Sjøfartsdirektoratet har vurdert saken og kan ikke se at den beskrevne bruken vil være i strid med fartsområdebegrensningene i NIS-loven.

Har sendt brev til næringsdepartementet

Men det er Sjømannsforbundet uenig i. Tirsdag har de derfor sendt et brev til næringsdepartementet for å se om næringsdepartementet mener det samme som Sjøfartsdirektoratet.

I motsatt fall anmodes om at skipet umiddelbart slettes fra NIS og registreres i NOR. Den ulovlige aktiviteten er i gang og vi ber derfor om at saken prioriteres, står det i brevet NRK har fått innsyn til.

Sjømannsforbundet legger ved flere negative konsekvenser.

Blant annet hvis dette er tilfelle kan også andre skip registrert i NIS tilby tusen sengeplasser, og at skipet utkonkurrerer hoteller på land.

– Ved at Sjøfartsdirektoratet åpner opp for at et NIS cruiseskip kan fungere som et hotell i en hvilken som helst havn i Norge med lønninger ned mot 29 kroner timen, så sier det seg selv at slike skip enkelt vil utkonkurrere hoteller på land som konkurrerer om de samme gjestene.

Disse konsekvensene ser det beklageligvis ut til ikke er vurdert av direktoratet, står det videre i brevet.

Hurtigruteskipet Fridtjof Nansen ligger til kai i Hellesylt.

HELLESYLT: Hurtigruteskipet Fridtjof Nansen ligger til kai på Hellesylt.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Hurtigruten: – Ubegrunnede påstander

Hurtigruten sier bruken av skipet ligger godt innenfor reglene for NIS-skip, som Sjøfartsdirektoratet har bekreftet.

– Skipet opererer lovlig i henhold til NIS-loven og reglene som regulerer lønns-, arbeidsforhold, arbeids- og hviletid for mannskap om bord på NIS-registrerte skip, sier direktør for myndighetskontakt, Anne Marit Bjørnflaten til NRK i en e-post.

– Sjømannsforbundet vet godt at det ikke foregår noen «sosial dumping» på NIS-skip. MS Fridtjof Nansen er heller ikke valgt for å spare kostnader, men fordi skipet er best egna til dette oppdraget, ikke minst av smittevernfaglige hensyn, skriver hun videre.

Hun sier Hurtigruten har bedt Sjømannsforbundet om en dialog om hvor lønnsnivået bør ligge, og at Hurtigruten vil tilby lønninger på norsk nivå.

– Det er derfor vanskelig å forstå hvorfor Sjømannsforbundet går ut med slike ubegrunnede påstander, står det i e-posten.

Anne Marit Bjørnflaten

UBEGRUNNEDE PÅSTANDER: Det er vanskelig å forstå hvorfor Sjømannsforbundet går ut med slike ubegrunnede påstander, sier Anne Marit Bjørnflaten i en e-post til NRK.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX