Ankesaker flyttes til Trondheim

Domstoler er i pengenød mange sted i landet, og Frostating lagmannsrett har ikke lenger penger til å holde ankesaker i Møre og Romsdal.

Frostating lagmannsrett

Ankesaker i Møre og Romsdal flyttes til Frostating i Trondheim.

Foto: Morten Andersen/NRK

Derfor flytter lagmannsretten etter påske de fleste ankesakene fra domstolene i Kristiansund, Molde og Ålesund til lagmannsrettens lokaler i Trondheim. Dette sparer penger på Frostating lagmannsrett sitt reisebudsjett – et budsjett som vil være oppbrukt rett over sommeren, dersom de ikke tar grep nå. Når regninga til slutt likevel skal gjøres opp for Staten, vil det nok vise seg at den bare blir enda høyere.

I følge opplysninger fra Frostating lagmannsrett hadde den 111 rettsmøter i Møre og Romsdal i 2015, hvorav ca. halvparten i Ålesund og resten i Molde og Kristiansund.

Pengenød i domstolene

Frostating lagmannsrett tvinges til å spare der det er mulig. For domstolen er i pengenød – en erfaring de deler med mange domstoler rundt om i landet. Direktøren ved domstoladministrasjonen har ifølge Adresseavisa gjennom flere påpekt den stramme situasjonen, men ikke oppnådd politisk forståelse.

Les hva Adressa skriver om pengenød i domstolene

Arne K. Uggerud lagdommer

Lagdommer Arne K. Uggerud i Frostating beklager at lagretten ikke vil reise ut, men at folk må komme til Trondheim i ankesakene.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

- Vi skulle gjerne opprettholdt denne servicen for folk i Møre og Romsdal, sier lagmann Arne Uggerud på oppdrag i Molde denne uka. Det kan bli lenge til neste gang. Nå må folk herfra reise til oss i Trondheim – og det gjelder både vitner, advokater og andre aktører i rettsakene.

Lagdommer Arne Uggerud er forsiktig med å kritisere overordna myndigheter, men sier til NRK:

Jeg merket meg at justisministerens parti i opposisjon var meget positivt innstilt til domstoler og domstolenes situasjon, og det er med beklagelse at dette ikke er fulgt opp i posisjon.