Anker vedtak om Freifjordtunnelen

Statens Vegvesen anker Arbeidstilsynets vedtak om ikke å tillate trafikk i Freifjordtunnelen når tunnelen skal rehabiliteres og utbedres.

Liv Signe Navarsete
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Det opplyste samferdselsminister Liv Signe Navarsete i Stortingets spørretime i formiddag.

Ministeren kunne ikke svare på når arbeidet med tunellen kan starte.

Navarsete sa at det er et prinsippielt spørsmål om Arbeidstilsynet kan overprøve Statens Vegvesen i slike saker, og at dette må avklares før arbeidene kan starte.

Det var representanten Åge Austheim fra Fremskrittspartiet som tok opp spørsmålet om når jobben kan starte. I årevis har det ramlet stein ned i veibanen og det siste var ei stor vifte ned fra taket i tunnelen.

Saken var oppe i spørretimen i november også, men etter det har Arbeideidstilsynet bestemt at de ikke vil tillate at det jobbes i tunnelen, mens bilene kjører der.

Samferdselsminister Liv Signe Navasete sier dette også er et prinsippiellt spørsmål.

FrP-representanten Åge Austheim tolker Navarsete sitt svar som at arbeidet kan omme i gang raskt.

- Min konklusjon ut fra statsrådens svar er at utbedringsarbeidet kan starte så snart vegvesenet er klar, sier Åge Austheim. Han legger samtidig til at i denne saken har det kommet mange løfter tidligere som ikke har blitt oppfylt, og han mener det er kritisk at utbedringen blir dyrere jo lengre man venter.