Anker mobbedom

Ulstein kommune anker dommen fra Sunnmøre tingrett der kommunen ble dømt til å betale erstatning til en tidligere skoleelev som gikk til sak fordi han mente at han ble mobbet og at kommunen er ansvarlig for påkjenningene han fikk. Etter kommunens vurdering er dommen basert på feil rettsanvendelse og feil bevisomdømming.