NRK Meny
Normal

Anke på vindkraftvedtak

Styret i Havsul II anker NVEs vedtak om å si nei til et vindkraftanlegg utenfor Giske og Haram.

Havsul
Foto: Kart: Havgul

Klagen konsentrerer seg om den delen av vindkraftanlegget som ligger utenfor Haram kommune, der politikerne har sagt ja til Havsul II.

Reduserte planer

- Vi vil konsentrere anken om den delen av vindkraftverket som ligger i Haram kommune. Dette fordi vi har respekt for vedtaket i Giske kommune om å si nei til en utbygging, sier Ole Bjørn Alvestad, styreleder i Vestavind Kraft AS og administrerende direktør i Tafjord Kraftproduksjon AS.

Begrunnelsen for anken er den anstrengte kraftsituasjonen i Møre og Romsdal.

Fullt utbygd vil Havsul II ha en produksjonskapasitet på 2,2 TWh (milliarder kilowattimer), som er nok til å dekke det årlige strømforbruket til 110 000 husstander. En utbygging bare i Haram kommune vil halvere prosjektet.

Vil ikke anke Havsul IV

Havgul har bestemt seg å ikke anke NVE sitt avslag på Havsul IV, og dermed blir det ingenting av den planlagte vindmølleparken.

- Noe av grunnen var at Eide kommune allerede har bestemt seg for at de ikke vil anke avslaget. Det var viktig for oss hva Eide kommunen valgte å gjøre. Deres avgjørelse har vært vesentlig i vår vurdering, sier administrerende direktør Harald Dirdal i Havgul.

Atlanterhavsvegen

Havsul IV kunne ha satt en stopper for planene om å la Atlanterhavsvegen få status som nasjonal turistvei.

Foto: Herskedal, Kjell / SCANPIX

Sjøfugl

En annen viktig forskjell mellom de to vindmølleprosjektene var at Havsul IV ville strekke seg inn i området Orskjæra som er foreslått vernet for hekkende sjøfugl. Direktoratet mente vindmølleparken ville være uforenlig med vern etter naturvernloven.

- Hensynet til sjøfugl var en prinsipiell forskjell mellom de to prosjektene Havsul II og Havsul IV, bekrefter Dirdal.

Havsul IV skulle dessuten legges utenfor Atlanterhavsveien. Den store vindmølleparken ville være godt synlig i kystkulturlandskapet, og kunne ha satt en stopper for planene om å la Atlanterhavsveien få status som nasjonal turistvei.

Regionale aktører

Det er Vestavind Kraft AS og Tafjord Kraftproduksjon AS som sammen med Havgul AS står som eiere av Havsul II. Bak Vestavind Kraft AS står den såkalte Vestlandsalliansen, dvs. Haugaland Kraft AS, Sunnhordland Kraftlag AS, BKK Produksjon AS, Sognekraft AS, Sunnfjord Energi AS og SFE Produksjon AS i tillegg til Tafjord.