Ankar ikkje mobbedom

Romsdalskommunen som er dømd til å betale ei kvinne 2, 7 millionar kroner for at ho blei mobba då ho gjekk på skulen, kjem ikkje til å anke dommen. Det har eit samrøystes kommunestyre bestemt etter ei lukka behandling no i ettermiddag. Kvinna meinte mobbinga gjorde henne sjuk. Det var Romsdal tingrett som tidlegare i juli slo fast at kommunen skal gi kvinna erstatning etter mobbing.