Fiskerinæringen er bekymret

Fiskerinæringa angriper regjeringen for innføring av økt toll på enkelte landbruksprodukt fra EU.

Uroa fiskerinæring

Fiskerinæringa er uroa

Fiskarlaget og industrien på land frykter nemlig at EU vil straffe Norge med mer toll på norske fiskeprodukt.

– Vi eksporterer 95 prosent av det vi bringer på land, men i disse tider sliter det europeiske markedet. Flere land – deriblant hovedimportører av norsk fisk – frykter mottiltak, sier leder Reidar Nilsen i Norges Fiskarlag.

Store skader

Lederen i fiskarlaget misliker at landbruket og fiskerinæringa nå settes opp mot hverandre ved å høyne tollen på en del landbruksvarer fra EU.

– Jeg vil håpe og tro at meningen deres er å hjelpe landbruket, men jeg er redd for at tiltaket vil gjøre mer skade på fiskerinæringen, enn det hjelper landbruket, sier han.

Forbauset

Bare i Ålesundsregionen ligger det nå fisk for en milliard kroner på lager. Pengekrise i EU og fare for straffetiltak mot Norge gjør ikke situasjonen særlig lysere.

Det gjør importørene ekstra bekymret.

– Vi som jobber i fiskerinæringen er avhengige av et internasjonalt marked, der EU er den største aktøren. Da kan det fort spøke for verdiene våre når vi på samme tid sitter på berget og bygger tollmurer, samtidig som vi forlanger fri adgang til egne produkt, sier daglig leder Terje Kjølsøy i Aalesundfisk AS.

Nilsen er av samme oppfatning.

– Jeg er forbauset over at en går til det skrittet og innfører toll i ei tid der halve Europa ligger nede med brukket rygg. Særlig fordi Norge ligger på verdenstoppen i rikdom, avslutter Nilsen.