Anda om Mannen: – Overraskande

– Det er litt overraskande at rørslene har halde seg på eit så høgt nivå trass i at det har kome mindre nedbør enn venta, seier vakthavande geolog Einar Anda om fjellpartiet Veslemannen i Rauma. Også i dag er farenivået på raudt nivå, sjølv om rørslene er noko mindre no enn dei var i natt.