Sommerjobb i stummørke

I sommer står ungdommer over hele landet på i sine respektive sommerjobber. Men få kan måle seg med jentene ved Tussa energikonsern.

Sommerjobb i fjellet

Jens Petter Leite (t.v), fagarbeider i Tussa, har ansvar for at arbeidet går for seg på en sikker måte. Maskinmester på Åmela kraftverk, Sindre Kvangarsnes til høgre mener sommervikarene Fride, Lovise, Sunniva og Rakel er uvurderlig for vedlikeholdet av anlegget.

Foto: Tussa.no

Hundrevis av meter inne i fjellet og seks meter under havnivå ligger arbeidsplassen til Fride Kvangarsnes og venninnene Lovise Winther Leira, Sunniva Goksøyr Holte og Rakel Ellingsen. Med vann, grus og slam til knærne arbeider jentene flittig med å rense sandfanget i Åmela kraftverk.

Tussa-kraftverket Åmela

Anlegget er det nest største av Tussa-kraftverka

Foto: Tussa.no

Det er en av flere varierte oppgaver jentene skal ta tak i denne sommeren.

– Det var en skitjobb, skikkelig hardt arbeid. Men det er godt å få drive med litt varierte oppgaver og å få være litt ute, ikke bare være inne, sier Fride Kvangarsnes.

Hun er den faste sommeransatte ved Åmela kraftverk, som er det nest største av 20 Tussa-kraftverk. I sommer har hun ansvaret for vedlikeholdet ved anlegget, både inne og ute.

Rensing av kraftverket Åmela

Sommervikarene setter stor pris på varierte arbeidsoppgaver.

Foto: Tussa.no

Nødvendig med sommerhjelp

– Det er faktisk helt nødvendig med sommerhjelp på anleggene. Ute er det jo grøntanlegg som skal holdes i orden, hus skal beises og vi setter ut fisk hvert år. Det er jo spennende for dem å være med på også, sier maskinmester ved Åmela kraftverk, Sindre Kvangarsnes.

– Vi bruker hvert år å ta inn sommerhjelp, fordi sommertid er sesong for vedlikehold. Det driver vi jo ikke med på vinterstid, for da må maskineriet gå. Så for å være sikker på at maskineriet går på vinterstid så er det vedlikehold om sommeren.

Når kraftverket er i funksjon er tunnelen der jentene jobber helt fylt med vann. Hvert sekund strømmer hele 7.200 liter gjennom røret og turbinen. I løpet av et år produserer anlegget 128 GWh, som totalt leverer strøm nok til 6.400 husstander.

Tunnelen på Åmela kraftverk

Tunnelen går 500 meter inn i fjellet og ligger på det laveste seks meter under havoverflaten.

Foto: Tussa.no

Vannet, som hentes fra magasinene Storlivannet og Kvandalsvannet, fører med seg masse rusk og uønska masse. Jentene står blant annet for å fjerne dette, så grumset ikke følger med inn i maskina.

Stor jobb

– Det var i år en stor jobb i anfanget som skulle tømmes. Så er det rett og slett forskjellig arbeid på maskineriet som å skifte olje og gå over kjølesystemet er veldig viktig. Sommerhjelpene er litt alt mulig personer. Det er jo komplekse anlegg med pumpe, motorer og ventiler med mye ting som må skiftes, sier Sindre Kvangarsnes.

– Det er såkalt revisjon vi driver med inni kraftverket vårt. Åmela kraftverk er jo et relativt stort kraftverk med mye anlegg oppi fjell. Her på anlegget er Fride Kvangarsnes fast, men vi jo har 20 anlegg så det er litt folk rundt omkring. Det er forskjellig arbeid inne på stasjoner og ute.

Og «skitjobben» gir mersmak for sommervikaren.

– Jeg synes det er veldig greit å få være med rundt om på mye forskjellige oppgaver og se litt hva de styrer med. Det er mye bedre enn å stå bak ei kasse og være inne hele dagen, sier hun.