Alternativ rute

På grunn av tekniske problem på ferjesambandet mellom Stranda og Liabygda blir det no alternativ rute mellom Stranda – Liabygda og Eidsdal fram til ca. klokka 12.40. Sjå Fjord1 for nærare ruteinformasjon.