Alternativ rute

Grunnet tekniske problem vil det forsatt være alternativ rute mellom Solholmen og Mordalsvågen. Avgang fra Hollingen: 15:45, 17:15, 18:45, 20:15, 21:45, 23:15, og 00:45 Avgang fra Solholmen: 16:15, 17:45, 19:15, 20:45, 22:15 og 23:45