Alternativ ferjerute

På ferjesambandet mellom Stranda – Liabygda vil det bli utført alternativ rute mellom Stranda – Liabygda – Eidsdal. Dette på grunn av nødvendig omdisponering av fartøy til rasruta mellom Hellesylt og Geiranger. Første avgang frå Stranda kl. 17.55.