Alnes som utvalgt kulturlandskap

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har utpekt 10 nye utvalgte kulturlandskap i jordbruket i 2017. Det skriver regjeringen på sine nettsider. Av de ti er Alnes på Godøya i Giske kommune.Det vil bevilges 4 millioner kroner til de nye utvalgte som skal bidra til å sikre at viktige verdier i jordbrukets kulturlandskap blir tatt vare på.