Alle jakter på en god løsning for Kleven

– Det jobbes under høytrykk. Målet er å få til en løsning relativt raskt, men fordi det her er snakk om kompliserte prosesser og store tall så er det vanskelig å være mer konkret nå, sier banksjef i Sparebank 1 SMN, Jan Rune Hurlen.

Jan Rune Hurlen

Banksjef i Sparebank 1 SMN, Jan Rune Hurlen,sier at det er helt nødvendig for Kleven å få inn ny kaptital.

Foto: Trond Vestre / NRK

Sparebank 1 SMN er med i gruppen som jobber for å få investorer til å satse pengene sine på skipsbyggingskonsernet Kleven i Ulstein.

Den økonomiske nedturen for Kleven startet for alvor da et Malaysisk selskap ikke klarte å betale for et konstruksjonsskip til nesten en halv milliard kroner. Skipet ble bestilt i 2014 og lå lenge ved Myklebust Verft og ventet på en kjøper. Dette har påvirket resultatet både for 2015 og 2016.

Tap på skip som ikke blir solgt

Selv om skipet endelig ble solgt til et kanadisk selskap i august i år, så har Kleven bokført vesentlige tap på dette prosjektet. Administrerende direktør Ståle Rasmussen, vil ikke si noe konkret om hvor mye penger det er snakk om.

Ståle Rasmussen, adm.dir i Kleven Verft

Konsernsjef i Kleven, Ståle Rasmussen, tror på en rask løsning på de økonomiske vanskene i selskapet.

Foto: Alf-Jørgen H. Tyssing / NRK

I tillegg til problemene med å få betaling for konstruksjonsskipet, så har Danske Maersk inngått en avtale med Kleven om utsatt levering av fire store ankerhåndteringsskip. Maersk betaler en kompensasjon, og Rasmussen mener at dette er en grei avtale også økonomisk

Kleven trenger mer penger

Klevendirektøren understreker likevel at konsernet fremdeles er avhengig av å styrke egenkapitalen. Målet er å få alt på plass i løpet av noen uker. Han vil ikke si noe om de jobber mot lokale investorer, eller om det er nasjonale eller internasjonale selskaper som er inne i bildet.

– Alle vil hjelpe Kleven

– Både banker, investorer og kunder er interessert å finne en god ordning for Kleven. Det er selvfølgelig et flott utgangspunkt, men de tekniske løsningene må også på plass, sier banksjef Jan Rune Hurlen i Sparebank 1 SMN.

Han legger vekt på at Kleven må ha inn ny kapital for å holde i gang byggeprogrammet. Oppgjøret kommer ikke før skipene er levert, og i denne mellomperioden er det nødvendig med kapitalreserver for å holde framdrifta på prosjektene.

Økonomiprofessor tror på lokale investorer

– Jeg har inntrykk av at det jobbes intenst for å finne en god løsning for Kleven. Sannsynligvis er det også lokale investorer inne i bildet, men det er det vanskelig å vite noe sikkert om nå, sier professor Ola Honningdal Grytten ved Norges Handelshøyskole.

På grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen i det familieeide selskapet, så mener Grytten at det er nødvendig å finne en løsning raskt.