Hopp til innhold

Alexandra (18) er lei av at bussen ikkje når ferja

Skuleelev Alexanda Sørensen meiner busselskapet reknar alt for kort tid på turen. Dermed når ho ikkje ferja.

Alexandra Sørensen sit på benk ved ferjeleiet på Magerholm

I løpet av siste månaden har bussen vorte for seint til ferja 15 gongar. Alexandra Sørensen må då vente ute til neste ferjeavgang.

Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

18-åringen har alltid med ekstra mat og toalettsaker i skuleveska si. Ho veit aldri om ho kjem seg heim når ho hadde tenkt.

Alexandra Sørensen går på vidaregåande i Ålesund, men bur i Sykkylven. Det betyr at ho først må ta buss og deretter ferje.

Problemet er at bussen ofte kjem for seint til ferja.

– Bussen er i siste sving og då lukker ferja portane og går, seier Sørensen.

Dermed må ho stå ute i all slags ver og vente på neste ferjeavgang. På kveldstid betyr det 40 minutts venting.

Alexandra Sørensen på bussen til Magerhom

Alexandra Sørensen ønsker seg betre korrespondanse mellom buss og ferje.

Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Vente midt på natta

Sørensen har deltidsjobb på kjøpesenteret Moa. Det er spesielt etter jobb ho blir ståande att på kaia. Det betyr at ho ikkje er heime att før i 22.30-tida. Då er ho skikkeleg sliten etter ein lang dag og lengtar etter å legge seg.

Ho har også opplevd å måtte vente ein time på ferjakaia midt på natta i helga, fordi bussen ikkje nådde avgangen.

– Det er rekna altfor kort tid. Det er null sjanse til å kome heim, seier Sørensen.

Sjølv om det i teorien skal vere nok tid, brukar bussen ekstra tid når det er mange passasjerar som skal av og på, eller det er stor trafikk.

No forventar ho at busselskapet ordnar rutetabellen, slik at det blir betre korrenspondanse mellom buss og ferje.

Alexandra Søren på ferjekaia på Magerholm

Alexandra tar først buss, deretter ferje for å kome seg heim til Sykkylven.

Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Står ikkje i kontrakten

Statistikk frå fylkeskommunen viser at bussen har vorte for sein til ferja 15 gongar den siste månaden.

Inge Rønstad som er kontraktsansvarleg forstår at det er irriterande at bussen ikkje når ferja, men det står ikkje i kontrakten at bybussane skal passe med ferja.

– Vi har prøvd å planlegge for det i rutene, men vi kan ikkje garantere at det fungerer utmerka kvar gong, seier Rønstad. Han meiner at 15 forseinkingar ikkje er så mykje prosentvis, sidan det er snakk om over 1000 avgangar.

I løpet av hausten skal fylkeskommunen analysere køyretidene til alle byrutene i Ålesund.

Alexandra Sørensen tar buss til ferjekaia på Magerholmen

18-åringen sit klar til å spurte frå bussen og inn på ferja. Ofte opplever ho at bussen akkurat kjem for seint og ferja går.

Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

For dyrt med bil

18-åringen håper på ei betring og veit at ho ikkje er åleine om å vere frustrert.

– Vi ungdommar kan ikkje berre ta bil, seier Sørensen. Ho har rekna ut at det kostar 200 kroner dagleg å køyre bil til skulen.

Ho meiner at den dårlege korrespondansen mellom buss og ferje går utover det sosiale livet hennar. Ho må rett og slett droppe å vere med på enkelte ting.

Les også Anna (16) ønsker seg et busstilbud

Anna Hoem Lysø ved et busstopp på Averøya.