Ålesundstunnelane opna att

Ellingsøytunnelen og Valderøytunnelen er no opne att, etter bilberging i ein av tunnelane.