NRK Meny
Normal

Ålesund, Skodje, Sandøy og Haram: Maratonforhandlinger om sammenslåing

I nærmere 10 timer satt Ålesund, Skodje, Sandøy og Haram i forhandlinger onsdag for å snekre sammen en avtale om å slå seg sammen til en ny kommune.

Politikere på Sunnmøre diskuterer sammenslåing

Politikere og rådmenn forhandlet om sammenslåing i rådhuset i Ålesund.

Foto: Trond Vestre / NRK

Etter at intensjonsavtalen om å slå sammen 10 sunnmørskommuner til en stor regionkommune ble avvist av innbyggerne har Sandøy og Skodje satt seg ved forhandlingsbordet med Ålesund. Onsdag slo også Haram følge.

Kommunene har tatt utgangspunkt i den opprinnelige intensjonsavtalen, omarbeidet den og konkretiserthva som ligger i en sammenslåing og hvilke prioriteringer som bør gjøres.

Dette er de viktigste punktene som er fremforhandlet:

Eva Vinje Aurdal, Dag Olav Tennfjord, Oddvar Myklebust og Vebjørn Krogsæter

Ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal (Ap), ordfører i Skodje, Dag Olav Tennfjord (H), ordfører i Sandøy Oddvar Myklebust (Ap) og ordfører i Haram Vebjørn Krogsæter (Sp)

Foto: Trond Vestre / NRK

* Samferdselsprosjekt som styrker bo- og arbeidsmarkedet og som knytter den nye kommunen sammen skal prioriteres. Dette er Hamsundsambandet, Storfjordsambandet og Nordøyvegen.

* Den nye kommunen skal legge press på fylkeskommunen for å opprette kollektivtilbud til flyplassen fra Digernes og Eidsvikeidet, via Ellingsøy.

* Digerneset skal prioriteres som knutepunkt for arealkrevende nærings- og offentlig virksomhet.

* Havrommet skal utvikles som ei større strategisk næring, der fagmiljø for havrommet og vindenergi etableres i Sandøy kommune.

* Viktige sørvisfunksjoner skal videreføres i Haram, Skodje og Sandøy, som for eksempel ID-huset, Sandøytunet og Gomerhuset. Folkebibliotekene skal være lokale ressurser.

* Basistjenestene skal som hovedprinsipp lokaliseres der de er i dag.

* Den nye kommunen skal ha en tydelig satsing på innovasjon og utvikling. Det skal etableres et nytt fagmiljø for dette. Dette skal lokaliseres i Skodje kommune og arbeide for å utvikle en innovasjonskultur i hele den nye kommunen. Avdelinga skal ta mål av seg til å være et nasjonalt ressurssenter for innovasjon i offentlig sektor.

Lokaldemokrati

Politikerne i Skodje forhandler om kommunesammenslåing

Politikerne i Skodje har gruppemøte

Foto: Trond Vestre / NRK

Kommunestyret er det overordna politiske organet i kommunen. Fellesnemnda innstiller på antall representanter i det nye kommunestyret og kommunestyret kan ha inntil 77 representanter.

Kommunedelsutvalgene skal være spesielt retta mot lokalsamfunnsutvikling i tillegg til å være initierende og rådgivende organ overfor kommunestyret.

Økonomi

* Målet for den nye Ålesund kommune skal være en robust og bærekraftig økonomi. Det skal utarbeides en felles investeringsplan med gjensidig forståelse mellom kommunene. Innen 2024 skal den nye kommunen ha nådd spesifikke økonomimål.

* Prinsipp for havneavgifter i Sandøy blir videreført for Sandøy kommunedel på eksisterende kaianlegg.

Reformprosjektet får økonomisk støtte: 30 millioner kroner i reformstøtte og 50 millioner i en engangsstønad. En er enige om at engangstilskuddet skal brukes til følgende investeringsformål:

Investeringer

* Egenandel i ny Skodje barneskole – 15 millioner kroner.

* Nytt dekke på sentralt idrettsanlegg/gang og sykkelstier på Steinshamn – 5 millioner kroner.

* Bygge ut fiber til alle deler i den nye kommunen der dette ikke er kommersielt lønnsomt – 10 millioner kroner.

* Andre infrastrukturprosjekt – 20 millioner kroner.

Haram og Ålesund skal behandle avtalen i kommunestyremøte 22. juni, Skodje 29. juni og Sandøy 27. juni