NRK Meny
Normal

Ålesund: Politikerne behandler bypakken i dag

Bystyret i Ålesund skal behandle forslaget til ny bypakke torsdag ettermiddag. Den forrige bypakken som ble vedtatt i 2014, fikk tommelen ned fra samferdselsministeren.

Innfartsveien Ålesund

BYPAKKE: Torsdag skal bystyret i Ålesund behandle forslag til revidert bypakke.

Foto: Hans Olav Landsverk / NRK

Den første bypakken som ble vedtatt i 2014, hadde en kostnadsramme på rundt 4,5 milliarder kroner. I den reviderte bypakken er kostnadene kraftig redusert. Det samme gjelder antallet bomstasjoner.

Ålesund bystyre bypakke

Bystyret i Ålesund vedtok bypakken våren 2014. Torsdag behandler de bypakken på nytt.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Rådmann Astrid Eidsvik la i slutten av oktober frem sitt forslag til revidert bypakke. Eidsvik ga politikerne valget mellom to alternativ, men selv anbefalte hun alternativ 1 som vil koste 2,6 milliarder kroner, og som kun vil bety innkreving av bompenger i sentrum og mellom sentrum og Moa.

Hvor bompengene skal kreves inn i sentrum er ikke bestemt. Forslaget fra rådmannen møtte stor motstand fra folk som bor i ytre bydel.

Flertallet

Flertallet i bystyret som består av Ap, SV, KrF og Miljøpartiet, har gått inn for en variant av alternativ to med noen endringer, og med en kostnad på rundt 3 milliarder kroner og med bominnkreving på Moa. Dette forslaget fikk flertall i formannskapet.

Tabell bypakke

.

Den største kostnaden i dette forslaget er firefeltsveg mellom Breivika og høgskolen. dette ligger også inne i alternativ 1 som rådmannen anbefalte.

Flertallet i formannskapet har lagt inn investeringsmidler til bro over Brosundet, og ikke tunnel, men vil prioritere utredning og planlegging av tunnel under Brosundet.

Flertallspartiene ønsker å få utredet en bybane med en detaljert traseutredning. Konklusjonene i utredningen skal legges til grunn for den fremtidige videreføringen av bypakken.

Uenighet

Men det er uenighet om det er behov for en bypakke som skal løse de viktigste samferdselsutfordringene i Ålesundsregionen, hvor omfattende pakken skal være, og hvilke prosjekter som bør være med.

Mest kritisk er Fremskrittspartiet som foreslo i formannskapet å avslutte hele arbeidet med bypakken. Det fikk bare Frp sine stemmer.

Frp viser til at det er satt av penger til Lerstadvegen og Blindheimstunnelen i Nasjonal Transportplan og vil gjennomføre disse som egne bompengeprosjekt.

Brosundtunnel

Høyre ønsker en løsning med utgangspunkt i alternativ 1, men vil legge inn en Brosundtunnel mellom Ysteneset og Skutvika. Høyre vil utsette innfartsveg mellom rundkjøringa på Lerstad og Høgskolen og øke bompengeinnkrevinga i sentrum.

Hans Kjetil Knutsen

Hans Kjetil Knutsen fremmet Ålesundslista sitt forslag i formannskapet.

Foto: Trond Vestre / NRK

Ålesundslista foreslår en bypakkeløsning med en kostnad på i underkant av 2,8 milliarder kroner. Partiet vil ha firefelts veg mellom Lerstad og Breivika. Også Ålesundslista vil ha Brosundtunnelen inn i bypakken.

I sitt alternative forslag har også Ålesundslista lagt inn planlegging av en bybane, "herunder prioriterte utredninger om bybane Sentrum – Moa, ditto for superbuss på samme strekningen, og samband Årset – Hovdeland."