Ålesund: – Forventer klare signaler om bypakken

Flere av Ålesundspolitikerne er urolige fordi signalene fra samferdselsdepartementet om bypakken lar vente på deg.

Sindre Nakken, Øystein Tvedt og Tore Johan Øvstebø

Sindre Nakken (Ap), Øystein Tvedt (H) og Tore Johan Øvstebø (KrF) er bekymret for bypakken.

Statens vegvesen har utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) om de fremtidige transportløsningene for Ålesund. I tillegg har andre instanser vurdert de løsningene som er foreslått i KVU og kommet frem til andre alternativer.

Bystyret i Ålesund har også gjort vedtak om et høringssvar med knappest mulig flertall – en revidert utgave av bypakken med en prislapp på rundt tre milliarder kroner.

Bompengesøknaden

Bypakke i Ålesund

Bystyret i Ålesund gjorde et bypakkevedtak i fjor høst, og skal gjøre et endelig vedtak før sommeren.

Foto: Ålesund kommune

Men fra Samferdselsdepartementet har det ikke kommet noen signaler. Ålesund kommune har purret, og nå går det ut en ny purring fra kommunen.

– Det jobbes nå på spreng fra Statens vegvesen sin side for å få utformet den bompengesøknaden som vi skal sende på vegne av bypakken. Nå får vi beskjed fra Statens vegvesen om at de trenger signaler fra departementet om hvordan transportsystemet skal se ut i Ålesund i fremtiden. Fordi KVU'en og den eksterne vurderingen gjør ulike retningsvalg så er det behov for at departementet tar stilling til det, sier bystyremedlem Øystein Tvedt (H).

Retningsvalg

Innfartsveien Ålesund

Målet med bypakken er å løse transportutfordringene i Ålesund, og en av disse er trafikken på innfartsveien.

Foto: Hans Olav Landsverk / NRK

Det er særlig to forskjeller mellom konseptvalgutredning som Statens vegvesen har utarbeidet og den eksterne vurderingen som Terramar og Oslo Economics har gjort.

Den eksterne kvalitetssikringen har en klar sentrumsprofil der tunnel gjennom Brosundet ligger inne, og den innebærer også en betydelig slankere bypakke.

Men forskjellen mellom de to innebærer et retningsvalg som det haster med å få avklart, mener Ålesundspolitikerne.

Tore Johan Øvstebø og Øystein Tvedt

Varaordfører Tore Johan Øvstebø (KrF) og Øystein Tvedt (H) etterlyser signaler fra Samferdselsdepartementet.

Foto: Trond Vestre / NRK

– For oss haster det med å få på plass en bypakke som kan løse de utfordringene vi har i Ålesund. Skal det skje må bompengesøknaden behandles i Stortinget neste vår, og da er løpet kort, sier Øystein Tvedt.

Bekymring

Også varaordfører Tore Johan Øvstebø (KrF) etterlyser noen klare signaler fra Samferdselsdepartementet og legger ikke skjul på at han er bekymret.

– Jeg synes at dette er veldig bekymringsfullt. Det har vært purret på departementet flere ganger. Tida begynner å renne ut. Vi må fatte et vedtak i bystyret om bypakkesøknaden før sommeren. Skal vi rekke det så må departementet snart gi et signal, sier Tore Johan Øvstebø