NRK Meny
Normal

Ålesund: - Dette budsjettet er stramt

Rådmannen i Ålesund, Astrid Eidsvik, varslet knappe rammer da hun la frem sitt forslag til budsjett og økonomiplan tirsdag.

Astrid Eidsvik

Astrid Eidsvik la frem sitt første budsjett som rådmann i Ålesund.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Vi er på god veg, men det blir stramt i 2016. Først i 2018 og 2019 vil vi se en lysning, sa Astrid Eidsvik til politikerne da budsjettet og økonomiplanen ble lagt frem.

Ålesund kommune ble i 2014 meldt inn på Robeklista over kommuner som er underlagt statlig kontroll med økonomien. Det betyr at fylkesmannen må godkjenne låneopptak og langsiktige leieavtaler. Spesielt begrensningene når det gjelder låneopptak reduserer kraftig muligheten for å satse.

Eidsvik viste til at fylkesmannen flerer ganger i løpet av 2015 har stanset låneopptak som kommunen hadde ønsket å gjøre.

Ingen nye tiltak

– Ambisjonene er langt større enn det den økonomiske situasjonen gir rom for. Det er ikke rom for nye tiltak i perioden. Det viktigste nå er å komme ut av Robek-lista, sa rådmannen som rste de ansattes arbeid med budsjettet.

– Men det er ingen dramatiske tiltak som er lagt inn i dette budsjettet, sa Astrid Eidsvik.

Etter de første 8 månedene er budsjettet i Ålesund i balanse. 34 millioner kroner av tidligere gjeld er nedbetalt. Men budsjettene i årene som kommer må ha et mindreforbruk for å betale tidligere års merforbruk. I 2015 må oberskuddet være på 0,9 prosent, i 2015 og 2016 på 1,1 prosent, i 2018 på 1,8 prosent og i 2019 på 23,3 prosent.

Lavere investeringer, omstilling, endring av eldreomsorgen fra satsing på sykehjemsplasser til bokollektiv, en satsing innenfor rehabilitering for å få brukerne til å bo hjemme lengst mulig, er noen av nøkkelgrepene som ble presentert da budsjettet og økonomiplanen ble lagt frem.

Skolene har ønsket mer

Det er lagt opp til en liten styrking på enkelte områder:

  • Styrking av legevaktstjenesten
  • Styrking av legetjenestene ved omsorgssentrene
  • Hjemmetjenesten styrkes med 8 millioner kroner
  • Skolene styrkes med 8, 9 millioner kroner
  • Noen av barnehagene styrkes
  • Styrker samarbeidstiltakene med Helse Møre og Romsdal

– Men det er klart at skolene har ønsker en lagt større styrking enn det vi har funnet rom til i budsjettet, sa rådmann Astrid Eidsvik.

Lavere utbytte fra Tafjord kraft

Det blir ingen økning i eiendomsskatten som er på to promille av takstgrunnlaget.

Utbytte fra Tafjord Kraft er foreslått til 10 millioner kroner. Dette er 10 millioner kroner lavere enn utbyttet for 2015.

I perioden er det lagt opp til en oppgradering av Spjelkavik ungdomsskole. Kolvikbakken ungdomskole, skolene på Emblem og Hessa og Åse Sykehjem.

Flere nyheter fra Møre og Romsdal