Vurderer krav mot UDI etter mottaks-nei

UDI trakk seg fra avtalen om å gjøre Sparebanken Møre Arena til et av de største asylmottakene i Distrikts-Norge i siste minutt. Nå vurderer Ålesund kommune erstatningskrav.

Eva Vinje Aurdal

Ålesunds ordfører, Eva Vinje Aurdal, Ap.

Foto: Terje Reite / NRK

Avtalen mellom Ålesund kommune og UDI var så godt som ferdig fremforhandlet. Ålesund purret på, og ville ha en avklaring torsdag. UDI ba da om utsettelse flere ganger. Og fredag formiddag kom beskjeden om at UDI trakk seg fra alle planer om akuttmottak for 500 asylsøkere i den store hallen på Volsdalsberga i Ålesund.

– Ålesund kommune har fulgt oppfordringen fra regjeringen om å tilby mottaksplasser for asylsøkere. Vi har gjennomført planleggingen helt etter boken, og lagt mye arbeid i dette. Nå vurderer vi om vi skal søke erstatning for å få dekt kostnadene vi har hatt med dette, sier Ålesunds ordfører Eva Vinje Aurdal til NRK.

Sparebanken Møre Arena

Denne hallen skulle bli akuttmottak for 500 asylsøkere.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing

– La mye arbeid i dette

I den kontroversielle prosessen har Ålesund kommune gjennomført omfattende forhandlinger med eierne av den store hallen. Administrasjonen har registrert aktuelle lokaler, det er gjennomført folkemøte og forhandlingsmøter med UDI. Kommunen lyste ut stillinger i forbindelse med driften av mottaket og var i ferd med å ansette folk.

– Vi har folk som har arbeidet lange dager med dette. Vi har ennå ikke konkludert med hvilken type erstatning vi søker. Det kan bli aktuelt å be om skjønnsmidler, sier Eva Vinje Aurdal.

Harald Tom Nesvik

Harald Tom Nesvik er parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet.

Foto: Terje Reite / NRK

Kontroversielt i Ålesund

Saken har gått gjennom en omfattende prosess. To representanter i selskapet som eier hallen har trukket seg som følge av saken. Et idrettslag som skulle arrangere en stor cup i hallen varslet at de ville søke erstatning for nettoinntektene et slikt arrangement ville gi.

Det har også vært gjennomført et omfattende arbeide for å sikre idrettslag alternative steder å trene på.

Statsminister og parlamentarisk leder kritiske

Den siste uka har både statsminister Erna Solberg og parlamentarisk leder i Frp, Harald Tom Nesvik engasjert seg. Begge mener det vil være feil å ta i bruk en idrettshall til asylmottak.

– Dette ville bare ha økt konfliktnivået. Kommunen skulle aldri ha tilbydd hallen til dette. Det er ikke barn og unge som skal betale for Norges håndtering av asylstrømmen, sier Harald Tom Nesvik til NRK.

Solberg Vinje Aurdal

Eva Vinje Aurdal mener statsminister Erna Solberg burde ha varslet om sitt syn på bruk av idrettshaller allerede på dette møtet i november.

Foto: NRK

– Burde ha sendt signalet før

Ordføreren i Ålesund, Eva Vinje Aurdal, sier at UDIs exit kom på et svært uheldig tidspunkt.

Vi ble bedt om å være i forkant. Også Statsministerens uttalelse om at man ikke burde legge mottakene til idrettshaller kom sent. Dette signalet kunne hun ha gitt da Norges største kommuner var samlet til møte om dette temaet, sier Aurdal til NRK.