NRK Meny
Normal

Pasient klaget på brudd på taushetsplikten

Under en legesamtale på et tremannsrom ble både kvinnens personlige opplysninger, diagnose og videre behandling opplyst. I de to sengene ved siden av kunne medpasienter høre alt som ble sagt. Etter sykehusoppholdet klaget kvinnen på brudd på taushetsplikten.

Tremannsrom Ålesund sykehus

Det er svært krevende og vanskelig å holde taushetsplikten når pasientene ligger på tremannsrom. Men Ålesund sykehus lover bedring etter at pasient klaga til Fylkeslegen.

Foto: Jannicke Farstad

Kvinna var pasient på hjerteavdelingen ved medisinsk avdeling ved Ålesund sykehus tidligere i år. Hjertepasienten mente at legene ved avdelinga ikke gjorde noe for å hindre at taushetsplikten ble brutt.

Etter sykehusoppholdet klaget hun saken inn for Fylkeslegen. I klagen skriver pasienten at hun opplevde situasjonen på tremannsrommet som svært krenkende.

Fylkeslege Christian Bjelke skriver i sitt svar at Ålesund sykehus brøt forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven og helsepersonelloven da de behandlet kvinnen.

– De forhold som er avdekt i aktuelle tilsynssak er alvorlige. Formålet med taushetsreglene er å verne pasienter integritet og sikre tillit til helse- og omsorgstjenestene, skriver Bjelke.

Ikke bare i Ålesund

pasientseng sykehus

Med bare et forheng mellom sengene er det lett for pasienten i nabosenga å få med seg hva som blir sagt ved siden av.

Foto: Jannicke Farstad

I samme brev uttrykker også Fylkeslegen bekymring for situasjonen på de andre sykehusene i Møre og Romsdal.

Et større tilsyn ved Molde sykehus utført av Fylkeslegen i Sør-Trøndelag avdekket at også ved Molde sykehus var det flere dokumenterte brudd på taushetsplikten.

Også i Volda og Kristiansund har de flermannsrom som gjør det krevende å holde taushetsplikten.

Full støtte fra legen

I sitt svar til Fylkeslegen skriver kvinnens lege at pasienten med all sannsynlighet har rett i sin klage.

Mangelfull overholdelse av taushetsplikten er et kjent problem som har vært fremtvunget av til dels fysiske rammer og tildels gamle tradisjoner og kultur. Det sistnevnte arbeides det aktivt med å endre og konkrete planer settes i verk i løpet av overskuelig fremtid.

behandlende lege

– Det skal bli bedre.

Det sier Torstein Hole. Han er klinikksjef Medisinsk klinikk i Helse Møre og Romsdal.

– Vi skal ikke si at noe er umulig å holde taushetsplikten. Men det er særs vanskelig å holde under de forhold som er på sjukehuset, sier Hole.

Torstein Hole

Torstein Hole er klinikksjef Medisinsk klinikk i Helse Møre og Romsdal.

Foto: Jannicke Farstad

Han er klar på at det er uakseptabelt at pasienter opplever at personlige og intime detaljer blir fremfør med andre pasienter tilstede.

– Først vil jeg beklage sterkt overfor pasienten at vi ikke holdt taushetsplikten i denne situasjonen. For det andre vil jeg påpeke at det er viktig å holde taushetsplikten for å verne pasientene og sikre et godt omdømme og tillit til helsevesenet.

Hole sier at de nå jobber for å sikre at alle sykehus i Helse Møre og Romsdal overholder taushetsplikten.

– Dette går på hvordan vi legger opp prosessene rundt pasientbesøk og hvordan vi gir informasjon under visitt. Ved medisinsk avdeling i Ålesund har vi lagt om rutinene på fem av åtte fagområder slik at vi klarer å holde taushetsplikten på disse avdelingene. Vi er snart i havn med de tre siste også. Samtidig arbeider vi med nye rutiner på alle sykehusene, sier Hole.