Ålesund medlem av Foreningen Storby

Storby Marin er ei nasjonal forening stiftet av storbyene Oslo, Trondheim, Tromsø og Bergen. Foreninga arbeider for bedring av rammebetingelsene og vekst av en internasjonalt ledende marin næring som har vitenskap, mangfold, langsiktighet og tilpasningsdyktighet som bærebjelker. Storby Marin utgjør et nettverk mellom storbyene med universitet og høgskoler som har tydelige biomarine kompetansemiljøer