NRK Meny
Normal

Ålesund kommune tapte ankesak

En støttekontakt og avlaster for en familie blir nå regnet som fast ansatt, etter at Ålesund kommune tapte ankesaka i Lagmannsretten.

Ålesund Rådhus

Lagmannsretten har bestemt at Ålesund kommune må gi en avlaster fast jobb.

Foto: Lena Høyberg / NRK

Saken gjelder spørsmålet om en støttekontakt og avlaster for en familie med en gutt med Downs syndrom er å anse som arbeidstaker, og ikke som oppdragstaker.

Kvinnen i 40-åra har vært avlaster for familien siden begynnelsen av 2000-tallet. Arbeidet som avlaster har vært en helg i måneden. I tillegg har hun vært støttekontakt 20 timer i måneden for gutten.

Gikk til sak i 2013

Hun har vært oppdragstaker og ikke ansatt i kommunen. Derfor har kvinnen ikke hatt rett på verken sykepenger eller feriepenger. Hun gikk til sak mot Ålesund kommune etter å ha krevd feriepenger i 2013.

Sunnmøre tingrett bestemte i januar 2015 at kvinnen var å regne som fast ansatt i Ålesund kommune, men kommunen anket saka.

Kommunen mener kvinnen ikke har plikt til å underordne arbeidsgivers ledelse og kontroll av arbeidet. Avlastningen skjer også i kvinnens hjem, peker kommunen på.

Kvinnen på sin side sier hun har plikt til å underordne kommunen og om kommunen faktisk kontrollerer, har liten betydning.

Lagmannsretten er enig med Sunnmøre tingrett og kvinnen regnes dermed som fast ansatt. Ålesund kommunen må betale kvinnen 143.690 kroner.