Ålesund kommune må kutte

Kommunestyret i Ålesund fikk torsdag presentert flere mulige kutt-vedtak for å hindre at kommunen havner på Robek-lista. Mye av fokuset ble lagt på en mulig omlegging av helsetilbudet til eldre, over til mer hjemmebasert omsorg. Mindretallet mener dette vil bety nedlegging av sykehjemplasser. Et endelig vedtak om hvordan eldreomsorgen skal være fremover blir gjort etter sommeren. Kommunestyret sa under sitt møte nei til alle foreslåtte kutt i tilbudet til ungdommen.