Hopp til innhold

Ålesund best, Molde dårlegast

Hotella i Ålesund og Kristiansund hadde den største overnattingsveksten av hotella i Noreg i årets fire første månader. Veksten i Ålesund var 10 prosent, Kristiansund auka med 5 prosent. Molde hadde ein nedgang på 8 prosent, det lågaste hotellrombelegget i landet. Det viser ei oversikt frå Horwath Consulting og Wiederstrøm Hotel Consulting.