Alarmsensorer skal ha vært lavere

Motorene om bord på Viking Sky er utstyrt med alarmsystemer som skal varsle når nivået av smøreolje er for lavt. Nivået der alarmen skulle slå ut, var satt lavere enn fabrikkanbefalingene, får Vi Menn opplyst. TV2 får også dette bekreftet.