NRK Meny
Normal

Eksplosjon av overvektige i Møre og Romsdal

Helse Midt-Norge ligger høyt på den norske fedmestatistikken, og nærmere 1000 barn i Møre og Romsdal er sterkt overvektige. Tiltakene må koordineres bedre, mener barnelege Bjørn Magne Jåtun.

Overvektige skolebarn
Foto: TIM SLOAN / AFP

Barn kjøres til skolen, blir ofte sittende rolig på fritiden og har lett tilgang på sukkerholdig drikke og kaloririk mat. Høres det velkjent ut? Trolig. Og hva fører det til? Jo, at de små kan utvikle overvekt og fedme.

I USA viser en ny studie at andelen småbarn som lider av ekstrem overvekt har sunket med 43 prosent de siste ti årene, men hva skjer her i landet?

Alarmerende

Bjørn Magne Jåsund

Tiltakene mot overvekt trenger bedre koordingerin, sier barnelege ved Ålesund sykehus, Bjørn Magne Jåtun.

Foto: Privat

Mens amerikanske barn altså ser ut til å bli slankere, har andelen overvektige barn i Norge holdt seg stabil de siste ti årene.

Barnelege ved sykehuset i Ålesund, Bjørn Magne Jåtun, mener det er vanskelig å sammenligne amerikanske og norske forhold, men er samtidig bekymret for situasjonen her i landet.

– Når vi har en befolkning hvor én av fem barn er overvektige er det alarmerende, for langtidskonsekvensene kan bli store, sier Jåtun.

Han etterlyser bedre koordinering av overvektstiltak for barn og unge, ja for hele befolkningen, og mener både stat og kommune må sterkere på banen for å endre tilstanden.

– Egne valg er avgjørende, men det er også et samfunnsmessig ansvar at vi har en fedmeepidemi, understreker legen.

Les også:

Barnevektstudien

Hos Folkehelseinstituttet får barnelegen i Ålesund støtte fra Ragnhild Hovengen. Hun er prosjektleder for Barnevektstudien som instituttet i samarbeid med Helsedirektoratet og Verdens helseorganisasjon så langt har gjennomført på norske 8-åringer tre ganger. I 2008, 2010 og 2012.

Ragnhild Hovengen, Folkehelseinstituttet (FHI)

Vi lever i et fedmefremmende samfunn, sier prosjektleder for Barnevektstudien, Ragnhild Hovengen ved Folkehelseinstituttet.

Foto: FHI

– Å forebygge fedme tidlig er svært viktig, men ansvaret er altfor stort til at vi det kan overlates til foreldrene alene, sier Hovengen.

Hun understreker samtidig at det er høy bevissthet rundt barns overvekt i vårt samfunn, og at de stabile tallene kan tyde på at det er demmet opp for videre utvikling.

Likevel mener hun det kan tilrettelegges bedre for fysisk aktivitet. Blant annet viser hun til at det ville være tryggere og enklere for barn å gå eller sykle til skolen dersom det fantes flere gang- og sykkelstier.

Regionale forskjeller

Studiene av barns vekt viser at det er geografiske ulikheter, særlig mellom by og land. Flere barn på mindre steder har problemer med overvekt enn barn i urbane strøk, og Helse Midt-Norge ligger høyt på statistikken.

– Vi har ikke konkrete tall for Møre og Romsdal, men et sted mellom 700 og 800 barn er sterkt overvektige her i fylket, forteller overlege Jåtun.

I gjennomsnitt for alle de tre Barnevektstudiene ligger andelen overvektige tredjeklassinger høyest i Helseregion Midt og Nord, og lavest i Sør-Øst.

Overvekt og fedme hos 8-åringer - prosent

Helseregion

År

 

2008

2010

2012

Norge

15,0

17,8

15,8

Sør-Øst

13,7

15,9

15,4

Vest

15,0

18,1

16,2

Midt-Norge

16,7

23,5

15,1

Nord

19,6

19,7

18,3

Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt

Tiltak

Barn med pommes frites
Foto: colourbox.com / colourbox.com

På landsbasis har 15–20 prosent av alle barn overvekt eller fedme, viser studier gjennom de siste ti årene. For å endre situasjonen må det tas grep helt fra barna er små, sier både barnelege Jåtun og prosjektleder Hovengen.

De er enige om at det er svært viktig å holde barnebefolkningen i Norge på en vekt som ikke kan føre til helseskader, og at foreldre bør skape bevissthet rundt sunt kosthold og fysisk aktivitet.

Barnelegens tips er å komme seg ut i all slags vær.

– Her i Møre og Romsdal er det mer enn nok natur, så det er viktig å bruke fjell og fjord, ikke bare beundre utsikten, sier Jåtun.