Ulstein-saken: Aktor krever 16 års fengsel

SUNNMØRE TINGRETT (NRK): Aktor mener 26-åringen som drepte Preben Mikael Dimmen (27) må dømmes for forsettlig drap, blant annet fordi tiltalte forsto at volden kunne føre til drap.

Ulstein rettssaken

I sin prosedyre la aktor Jogeir Nogva frem alle punktene han mener indikerer at den tiltalte 26-åringen må dømmes for forsettlig drap, istedenfor legemsbeskadigelse med døden til følge.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Tiltalte har forklart at han var sterkt beruset da han trengte seg inn i leiligheten der han fant Dimmen i sengen med han og ekskjærestens toårige sønn.

Basert på omstendighetene rundt volden som førte til Dimmens død, ba aktor retten om å dømme 26-åringen til 16 års fengsel for forsettlig drap, basert på følgende punkt:

  • At han trengte seg inn i leiligheten
  • Voldens brutalitet
  • At volden var uprovosert
  • At barnet var tilstede i samme rom
  • At kjæresten var tilstede i samme rom
  • At fornærmede lå og sov da volden inntraff

Tirsdag sa overlege Olav Skjærpe Brattli at Dimmen hadde blitt påført noen av de verste voldsskadene han hadde sett i løpet av sine ti år som traumeleder på akuttmottak.

Ulstein rettssaken dommer Kirsti Høegh Bjørneset

Dommer Kirsti Høegh Bjørneset er dommer i den tre dager lange rettssaken.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

– Det er noe brutalt og feigt over å angripe en sovende person som ikke har mulighet til å forsvare seg. Det er særdeles skjerpende omstendigheter i seg selv, sier aktor Nogva.

Skjerpende omstendigheter

Han bringer også oppmerksomheten over til barnet, som måtte oppleve voldsepisoden. Aktor Nogva mener at dette kan bidra til senskader for det to år gamle barnet, og indikerer at også dette er særdeles skjerpende for straffeutmålingen.

Forsettlig drap har en strafferamme på minst seks år, men kan økes dersom retten finner at det foreligger skjerpende omstendigheter.

Eksempelvis ble den tiltalte 24-åringen i Aksla-rettssaken dømt for forsettlig drap, men fikk 21 års forvaring med grunn i alvorligheten og faren for gjentagelse.

Sammenlignet med en rekke andre dommer i Norge, som har flere lignende trekk med Ulstein-saken, legger aktor Nogva dermed ned en påstand om 16 års fengsel for den tiltalte 26-åringen.

Bistandsadvokat Inger Marie Sperre legger til at familien krever en erstatning på 200.000 kroner til hver av Dimmens to foreldre.

(Saken fortsetter under bildet)

Ulstein rettssaken forsvarer Torgeir Hovland Langva

Tiltaltes forsvarer Torgeir Hovland Langva mener retten ikke kan legge ren gjetning til grunn for hva 26-åringen tenkte i gjerningsøyeblikket.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Forsvarer vil ha syv år

26-åringens forsvarer Torgeir Hovland Langva er uenig i påstanden om forsettlig drap, og mener retten ikke kan vite hva den tiltalte tenkte i gjerningsøyeblikket.

– Vi kan ikke sitte her og gjette hva tiltalte tenkte. Ingen påstår at han hadde til hensikt å forvolde fornærmedes død, og det må kunne legges frem håndfaste bevis for at han ønsket å drepe, dersom dette skal legges til grunn i rettens vurdering, sier Langva.

Langva mener tiltalen bør gjøres om til legemsbeskadigelse med døden til følge - en kriminell handling med langt lavere strafferamme enn forsettlig drap.

– Etter min oppfatning er det ikke ført tilstrekkelig med bevis for at retten kan treffe konklusjon om forsettlig drap. Derfor mener jeg det er riktig å sette straffen til kun syv år, sier forsvarer Langva.

Dommen vil falle fredag 28. mars kl. 14.00 i lagmannsrettssal 203.

Dette har skjedd

Rettssaken mot 26-åringen som er tiltalt for drapet på Preben Mikael Dimmen har gått sin gang siden mandag, og har avdekt i detalj hva som skjedde rundt kl. 05.00 natt til 29. oktober.

Ulstein rettssaken
Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Gjennom vitneavhør av tiltalte, hans ekskjæreste og daværende samboer, politibetjentene som pågrep ham, samt en rekke andre, har det blant annet kommet frem at tiltalte var oppgitt og lei i dagene før drapet.

Dette fordi hans daværende kjæreste hadde innledet et forhold til Dimmen, som bodde i samme boligkompleks på Dimna.

Tiltalte mente det nye paret ikke tok tilstrekkelig vare på deres felles toårige sønn, og reagerte med utagerende sinne i beruset tilstand da han tok seg inn i leiligheten og begikk voldshandlingen som senere førte til Dimmens død.

Overlege Olav Skjærpe Brattli sa tirsdag at skadene Dimmen hadde var noen av de verste han hadde sett i sine ti år som traumeleder.