Aktivitetsplikt hjelper ungdom tilbake i jobb

Fredag besøkte arbeidsministeren Kristiansund. Hun skryter av resultatene etter at kommunen innførte aktivitetsplikt for arbeidsledig ungdom.

Jonas Hoem og Alf Inge Knudtsen

Jonas Hoem og Alf Inge Knudtsen pusser opp Nordlandet skole i Kristiansund. De må jobbe for dagpengene mens de venter på ny jobb.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Da oljeprisfallet kom og arbeidsledigheten økte, innførte Kristiansund aktivitetsplikt for ungdom som mottar dagpenger. Ordningen er en del av regjeringens tiltakspakke som kom i fjor, og kommunen har sysselsatt 27 personer fra NAV-systemet.

Anniken Hauglie i Kristiansund

Fredag besøkte arbeidsministeren Kristiansund.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Noe av grunnen til at vi innførte denne tiltakspakka, som Kristiansund har fått 42 millioner fra, var at vi skulle hjelpe lokalt næringsliv som sliter på grunn av oljeprisfallet, og at vi skulle få flere ledige ut i jobb, forteller arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie mens hun besøker ungdom som er sysselsatt av Eiendomsdrift i Kristiansund kommune.

Glade for å komme seg opp om morgenen

Jonas Hoem og Alf Inge Knudtsen er i gang med oppussingsarbeid på Norlandet barneskole. De er enige om at det er godt å ha en grunn til å stå opp om morgenen.

– Det er kjekt å ha noe å gjøre. Tida går fortere da enn om en bare går hjemme.

De sier de ikke opplever det som en plikt, men synes det er bra at kommunen får ungdom ut i arbeid. I juli falt antall arbeidsledige registrert hos NAV for åttende måned på rad.

Arbeidsministeren forteller at ungdommene i kommuner med aktivitetsplikt kommer fortere tilbake til arbeidslivet.

– En hyggelig bieffekt er at også kommunene sparer penger. Det er en uting å la ungdom gå passivt på stønad i lang tid, det har negative konsekvenser både for ungdommen og for samfunnet som helhet. Derfor er det viktig med aktivitetsplikt, at ungdommen må "jobbe for penga" og at de kommer seg videre ut i utdanning eller jobb.

– Å stille krav er å bry seg

Vetle Wang Solheim er tredjekandidat for Høyre i Møre og Romsdal til høstens Stortingsvalg. Han sier det er viktig å stille krav til arbeidsledig ungdom.

Anniken Hauglie og Vetle Wang Solheim

Partifellene fra Høyre er enige om at det å stille krav til ungdommen er det samme som å bry seg.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Jeg tror det er bedre å komme seg ut i jobb, tjene egne penger til å kjøpe det man vil og få sin egen frihet tilbake, i stedet for å sitte hjem og vente på at livet kommer i gang. Jeg tror at det å stille krav i dette tilfellet er å bry seg. Mange ungdommer har takket for dette tiltaket.

Arbeidsministeren forteller at regjeringen jobber for innstramminger i flere velferdsordninger.

– For de som går på sosialhjelp har vi aktivitetsplikt for ungdom under 30 år, fordi det er de forskerne mener det har mest effekt for, men vil lettere få de raskt ut i jobb. Men vi strammer også til en del andre ytelser, for å få folk kjappere i aktivitet. Vi har strammet inn på sykelønn, og mens man går på dagpenger er det krav om å drive med jobbsøking.