Aksjonsgruppa ved Hessa skole fikk trafikktryggingspris

Møre og Romsdal fylkeskommunes trafikktryggingspris for 2016 ble delt ut under åpninga av fylkestinget i Geiranger mandag.

Line Trones Seter, Terje Risvik og Knut Ness i aksjonsgruppa for Hessa skole.

Line Trones Seter, Terje Risvik og Knut Ness i aksjonsgruppa for Hessa skole.

Foto: Trond Vestre / NRK

Det er aksjonsgruppa ved Hessa skole i Ålesund som får prisen for arbeidet med å sette søkelyset på den vanskelige og utrygge trafikksituasjonen på Hessa, og da med særlig fokus på Hessa skole.

Hessa er et område der det har vært en sterk befolkningsvekst gjennom flere år.

Kaotiske forhold

– De har vist en stå på vilje og en utholdenhet som er blitt lagt merke til, også nasjonalt. Og selv om det sikkert er my frustrasjon så har dere vist en realistisk og saklig tilnærming som er imponerende, sa leder for trafikktryggingsutvalget i Møre og Romsdal, Iver Nordseth (V).

– Befolkningsveksten og manglende utbedring av trafikksituasjonen skaper en konflikt mellom myke og harde trafikkanter. Jeg skal være forsiktig med å bruke orde kaos, men jeg mener det er dekkende, sa Nordseth.

– Det er mye som gjenstår

Line Trones Seter i aksjonsgruppa takket for prisen som innebærer en anerkjennelse av arbeidet som er gjort. Hun legger ikke skjul på at dette arbeidet krever "en bøtte av tålmodighet".

– Ja, absolutt. Det tar tid og skal gjennom byråkratiet, og det er viktige avgjørelse som skal tas så vi forstår at det tar tid. Men vi har ikke mye tid til å vente når barn blir påkjørt så for oss så haster det, sier Line Trones Seter.

– Det er mye som gjenstår. Vi mangler fortau. Vi mangler god belysning. Vi har bedt om opphøyde gangfelt, spesielt rundt skolen for der er det kritiske området for oss. Der er det trangt, og det er ikke full vegbredde. Så det er absolutt en del å ta tak i, sier Trones Seter.