Kan bli ny generalforsamling etter strid om storhallen

Norges Bedriftsidrettsforbund i Midt-Norge vurderer om de skal be om ny behandling i saken om etablering av akuttmottak i Sparebanken Møre Arena.

Sparebanken Møre Arena

STORHALLEN: Denne hallen kan bli et nytt midlertidig hjem for 500 asylsøkere fra desember til august neste år.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing

Vedtaket om å etablere akuttmottak har liten støtte hos aksjonærene. NRK har kontaktet de 12 største aksjonærene i storhallen. Ingen vil gi sin fulle støtte til å etablere akuttmottak, men flere flagger sin motstand.

Norges Bedriftsidrettsforbund i Midt-Norge har i hele dag diskutert saken knyttet til akuttmottaket i Ålesund.

– Vi er i ferd med å undersøke saken. I morgen vil vi be om råd fra Norges bedriftsidrettsforbund, sier Lars Anders Helgemo som er daglig leder for bedriftsidretten i Midt-Norge.

Her kan du sjekke alle 91 aksjeeierne i Ålesund Storhall.

Bedrift-idretten blir hard rammet ved stenging

– Vi må diskutere om vi mener at hallen skal brukes til idrett eller til asylmottak. Dersom Ålesund storhall skal endre på sitt vedtak, må dette gjøres gjennom en eventuell generalforsamling, sier Helgemo.

Lars Anders Helgemo

Lars Anders Helgemo i Norges Bedriftsidrettsforbund.

Foto: Morten Andersen / NRK

Han er klar på at storhallen i utgangspunktet skulle disponeres til idrettsformål.

Flere store aksjonærer uttrykker skepsis og motstand mot planene om akuttmottak. De tre største aksjonærene, Aalesunds Fotballklubb, Sparebanken Møre og Tafjord Kraft har ikke tatt stilling til hva de mener.

Ti prosent må kreve generalforsamling

Ifølge statuttene til Ålesund storhall, må minst ti prosent av aksjeeierne stille seg bak et krav om ekstraordinær generalforsamling. Norges Bedriftsidrettsforbund i Midt-Norge kontrollerer bare 15 aksjer av 16950 aksjer.

Dersom de skulle kreve ny generalforsamling må de skaffe støtte fra eiere av 1680 andre aksjer for å få gjennom kravet. Flere aksjonærer har allerede varslet at de vil stille seg bak et krav om ny generalforsamling.

Flere saker: