Åknes
Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen

Åkneset

Oppsummert

Åkneset (Åkerneset) er eit rasfarleg fjellområde ved Storfjorden i Stranda kommune. Store mengder stein kan rase ut og forårsake enorme flodbølgjer som kan gjere stor skade i bygder som Geiranger, Hellesylt, Stranda og Valldal.

 • Forlenger pilotprosjekt

  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kommer til å forlenge pilotprosjektet på det rasutsatte fjellet ved Åkneset i Storfjorden i Stranda med ett år. Opprinnelig skulle prosjektet avsluttes i 2019. De siste to årene er det gjort undersøkelser med nye metoder for å finne ut om det er mulig å drenere ut vannet fra fjellet og minske faren for et stort skred. Sjefgeolog Lars Harald Blikra i NVE er svært fornøyd med resultatene de har sett til nå.

  Åknes
  Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen
 • Forstår frustrasjonen rundt Mannen

  Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp) forstår frustrasjonen rundt de mange evakueringene ved det rasfarlige fjellet Mannen i Romsdalen. I dag har han besøkt beredskapssenteret til NVE og dro med helikopter til Åknesremna på Stranda. Den store sprekken som gjør fjellsiden ustabil, strekker seg 800 meter langsetter fjellet. Et skred herfra vil kreve evakuering av innbyggere i 10 kommuner. Wara sier de ikke har noe valg, men må følge føre-var prinsippet.

  Justisminister Tor Mikkel Wara
  Foto: Nils Atle Sundnes / NRK
 • Tester varslingssystem for Åkneset

  Kl. 15.00 i dag blir det test av systemet for befolkningsvarsling ved fjellskred fra Åkneset. Det blir sendt ut test gjennom telefon og sireneanlegg, melder 110-sentralen. Dersom folk vil gi nødetatene tilbakemelding kan man gå inn på nettstedet www.aknes.no

 • Mye snø forsinker Åknes-prosjekt

  Store snømengder og rasfare gjør at NVE er forsinket i arbeidet med å kartlegge om det rasutsatte fjellpartiet Åkneset i Stranda, lar seg drenere. De skulle ha kommet i gang med årets kartlegging i forrige uke, men har utsatt arbeidet inntil videre på grunn av sikkerheten, sier Eldar Gjærde, leder for seksjon Fjellskred i skred- og vassdragsavdelingen i NVE på Stranda. Det treårige prosjektet til 45 millioner kroner vil avgjøre om drenering kan brukes for å gjøre Åkneset mindre farlig.

  Eldar Gjærde
  Foto: Sissel Brunstad / NRK
 • – Ålesund bør ikke trekke seg ut

  Den nye storkommunen Ålesund bør opprettholde medlemskapet i Åknes/Tafjord Beredskap, mener Geir Stenseth (Frp). Samarbeidet om beredskapen som er opprettet på grunn av fare for store fjellskred, var foreslått avviklet, men fellesnemnda for den nye kommunen vil avvente spørsmålet. Lederen i representantskapet i Åknes Tafjord beredskap, Jan Ove Tryggestad, mener begrunnelsen for å skrinlegge dette er tuftet på faktafeil og har bedt Ålesund vente.

  Geir Stenseth
  Foto: Trond Vestre / NRK
Tysdag 31. oktober blei varslingssystemet testa i Geiranger. Det skal varsle om tsunami når Åkneset rasar i havet.