Aibel i Kristiansund

 • 46 mister jobbene i Kristiansund

  46 personer mister arbeidet når Aibel avvikler driften av prosjektkontoret i Kristiansund. I dag er det rundt 85 personer tilknyttet Kristiansund-kontoret. Selskapet har funnet annet arbeid til 39 personer i andre prosjekter offshore og ved landanlegg. Selskapet skriver i en pressemelding at det jobbes videre med å finne gode løsninger og muligheter for dem.

 • Kontraktar til 4,5 milliardar

  Selskapet Aibel er tildelt ein ombyggingsjobb på Heidrun-plattforma i Norskehavet utanfor Kristiansund.
  Aibel skal bygge to modular som skal innstallerast på plattforma i 2018 og 2019, slik at den kan ta imot gassen frå Dvalin-produksjonen, som tidligare vart kalla Zidane. Aker Solutions har fått oppdraget med å bygge ei 300 tonn tung ramme på havbotnen, og få på plass tilkoblinga mellom plattforma og røyrleidningaen på havbotnen. Samla sett har desse kontraktane ein verdi på 4,5 milliardar kroner.

 • Mellom 45 og 50 mister jobben

  Mellom 45 og 50 tilsette mistar arbeidet ved Aibel i Kristiansund. Det er omlag halvparten av avdelinga i Kristiansund. Dette rammar kjerneverksemda og årsaka er mangel på arbeid for ingeniørar i oljenæringa.

 • Seier opp 35 i Kristiansund

  35 tilsette ved oljeserviceselskapet Aibel i Kristiansund mistar jobben som følgje av nedbemanningar. Det skriv TK.no. Totalt 250 tilsette vert sagt opp på landsbasis. Tidlegare i år vart 230 stillingar kutta, men avdelinga i Kristiansund vart då skåna.