Advarsel for mangelfull behandling

En sunnmørslege har fått en formell advarsel fra Statens helsetilsyn for mangelfull behandling av en kreftpasient. Pasienten mener han ikke ble tatt på alvor og at kreften dermed ble oppdaget senere enn den skulle ha blitt. Statens helsetilsyn mener legen burde gjort flere undersøkelser da pasienten klaget på vekttap og store smerter, og satt det i sammenheng med tidligere kreftsykdom. Legen får også kritikk for manglende journalføring.