Hopp til innhold

Advarer regjeringen mot provokasjoner

– Norge må være varsom, og ikke provosere russerne mer enn nødvendig. Det sier stortingsrepresentant Else-May Botten fra Arbeiderpartiet. Hun er bekymret for at norsk politikk skal føre til et enda dårligere forhold til Russland.

US Marines

United States marines beveger seg opp fra kysten etter en landgangsoperasjon under øvelse Cold Response i 2012.

Foto: SJOERD HILCKMANN, SJOERD HILCKMANN/ Nederlandske Forsvaret / Forsvaret

– Vi har et NATO-samarbeid som vi må følge opp, men det å provosere russerne i den situasjonen som de er nå, det vil jeg si er veldig uheldig og regjeringen må være veldig varsom, sier Botten.

Arbeiderpartipolitikeren er skeptisk til utplassering av 330 amerikanske soldater midlertidig på Værnes.

Else May-Botten

Jeg er veldig redd for at vi skal komme i en slik situasjon, og at Norge ikke provoserer mer en høyst nødvendig, sier Else-May Botten.

Foto: NRK

I et intervju med TV2 sa Frants Klintsevitsj i forsvarskomiteen i Føderasjonsrådet i Moskva at utplasseringen kan være svært farlig for Norge. Russerne mener at amerikanerne driver med oppbygging for å gå til «global lynkrig».

Klintsevitsj mener at dette kan gjøre Norge til et atommål for russerne. Botten frykter at den midlertidige utplasseringen av soldater i Norge kan trekke ut.

– Midlertidig plassering er i utgangspunktet ikke det. Norge flytter nå mer forsvarsmateriell nordover, og dersom russerne reagerer på dette, og den amerikanske troppen som nå er her blir her konstant, så tror jeg dette er veldig uheldig, Her bør den norske regjering argumentere bedre for dette enn hva de har gjort til nå, sier Botten.

Redd for å provosere for mye

– Er du redd for at regjeringens politikk provoserer russerne?

– Jeg er veldig redd for at vi skal komme i en slik situasjon, og at Norge ikke provoserer mer en høyst nødvendig. Russerne ønsker nå å gi Norge et veldig tydelig signal om at de følger med, og har forventninger til at vi ikke etablerer en amerikansk stasjonering i Norge.

Botten mener at Norge gjennom utplasseringen av amerikanske soldater, og de omfattende sanksjonene mot russerne i samband med Krimkonfliken.

– Situasjonen på Krim er selvsagt komplisert, men vi ser at forholdet til Russland er mer anstrengt på grunn av sanksjonene. Når Norge nå skal få en ny langtidsplan for forsvaret må vi ta hensyn til naboene i nord. Vi har hat et godt forhold i mange år til Russland, og de har ikke vært noen trussel mot oss, og det er veldig viktig å beholde dette vennskapet sier Botten.

På kollisjonskurs med eget parti

Øyvind Halleraker

– ¨Jeg stiller med uforstående til påstandene fra Botten. Vi har behandlet dette spørsmålet i den utvida utenriks- og forsvarskomiteen, og det regjeringen har lagt frem har fått bred tilslutning i denne komiteen, også Arbeiderpartiet, sier nestleder i komiteen, Øyvind Halleraker fra Høyre.

– Men har ikke Botten et poeng i at dette kan provosere russerne?

– Nei. Det er en relativt naiv tilnærming. Russerne skjønner maktspråk. De bruker makt selv. de har brukt makt til å intervenere på Krim og de har soldater i Ukraina. De truet Danmark så sent som i fjor med atomvåpen dersom de utstyrte sine nye fregatter med rakettsystem slik russerne driver på, og det kan vi rett og slett ikke bry oss om, sier Halleraker.

Hallaråker sier at Norge faktisk samarbeider svært godt med russerne i nord.

– Både i forhold til søk og redningsoppdrag, ressursforvaltning og grenseboerbevis så fungerer forholdet til Russland helt utmerket, sier Halleraker.

– Kan Norge bli et atommål ved å utplassere amerikanske soldater på Værnes?

– Absolutt ikke. Det er så langt unna virkeligheten som det kan ha blitt, svarer Halleraker.