NRK Meny
Normal

Møreforskning om fergefri E39: Advarer om å drøye trasèvalgene

Leder Roar Tobro i Møreforskning advarer mot å bruke for lang tid på trasevalgene på Sunnmøre og Nordmøre. – Man kan havne lengre bak i køen, sier han.

Ferjefri E39

Både på Sunnmøre og Nordmøre er det splid om hvilke traseer man skal velge til den fergefrie E39-strekningen.

Foto: Illustrasjon

Torsdag 7. mars avslørte regjeringen at de vil bruke 150 milliarder kroner på å bygge ut fergefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim før 2033.

For Møre og Romsdal sin del vil det bety en realisering av de tre prosjektene Møreaksen, Halsafjorden og Storfjorden.

Det er likevel flere ting som må avgjøres før planleggingsfasen kan starte – deriblant trasevalg.

På Sunnmøre må man bestemme seg for enten Hareid Fastlandssamband (Hafast) eller sambandet mellom Festøya eller Solevågen (Fefast).

På Nordmøre er det også flere alternativer for trasè, mens spliden står om sambandet Lota-Anda eller den indre linjen mot Stryn og Kvivsvegen i sør mot Sogn og Fjordane.

Nå sier leder Roar Tobro i Møreforskning at det ikke bør gå for lang tid før partene beslutter hvor de ønsker at den fergefrie E39-strekningen skal gå.

Saken fortsetter under bildet

Fergefri E39 - Kart

Hele åtte fjordkryssinger er inkludert i E39-prosjektet, som totalt vil koste 150 milliarder kroner.

Foto: Statens vegvesen

Havne i bakleksa?

– Det er viktig å gjøre unna diskusjonene om trasevalg fortest mulig, slik at man ikke havner for langt bak i køen på byggingen av strekningen mellom Stavanger og Trondheim, sier Tobro.

– Er det fare for at Sunnmøre og Nordmøre kan havne i bakleksa dersom en ikke får fortgang?

– Det er klart at dersom det blir veldig kompliserte politiske beslutninger rundt valg av trasè, så er ikke det noen god søknad for å komme først i køen.

Roar Tobro

Leder Roar Tobro i Møreforskning sier kryssingen av Romsdalsfjorden er en opplagt førsteprioritet.

Foto: Bjørn Ivar Voll / NRK

Lønnsom Romsdalskobling

Tobro sier han ikke vil gi noen anbefaling på hvilke traseer man bør velge, men understreker viktigheten av å prioritere utbyggingene i riktig rekkefølge.

Lederen er i så måte klar på at Møreaksen og det fergefrie sambandet over Romsdalsfjorden vil være det mest lønnsomme.

– Å koble sammen Molde og Ålesund vil være et veldig viktig prosjekt i nasjonal målestokk. Dette er faktisk den nest mest lønnsomme investeringen i hele E39-kabalen, og en opplagt førsteprioritet i mitt hode, sier Tobro.