Advarer foreldre om unges bruk av mdma og ecstasy: –Ha fokus på å hjelpe

Store medieoppslag om ungdoms narkotikabruk skremmer foreldre, men fagfolk advarer mot å reagere for sterkt. Det kan ha stikk motsatt effekt.

MDMA

På beslagsrommet i Ålesund: Her havner ofte funn av både MDMA og extacy.

Foto: Remi Sagen / NRK

Alf Christian Grøtteland kommer bærende på et par plastposer. I posene befinner det seg små, gule piller som ligner på hodeskaller. De ser nesten ut som godteri.

Alf Christian Grøtteland.

Alf Christian Grøtteland er avsnittsleder i Møre og Romsdal politidistrikt.

Foto: Remi Sagen / NRK

Han er avsnittsleder i Møre og Romsdal politidistrikt. Mengden på pillene som ligger foran han er ikke større enn et vanlig beslag. Slike typer stoff får politiet inn jevnt og trutt.

Men Grøtteland er bekymret for utviklingen av bruken av MDMA og ecstasy. Politiet ser nemlig nå en økning på bruken av stoffene i forhold til det som har vært tidligere. Det skjer i hele landet.

– Vi ser det at det har vært en dreining i hvor dette stoffet blir distribuert, og sosiale medier blir brukt i økende grad. Og så ser vi at det når en større bredde av ungdom enn det som kanskje har vært vanlig tidligere, sier Grøtteland.

Han er opptatt av et godt samarbeid med både kommunene og helsetjenestene når det kommer til håndteringen av problemet. Men det er utfordrende da de som bruker stoffene har blitt mer sammensatte og at sosiale medier brukes mer flittig for kjøp og salg.

– Vi ser at det er flere og yngre ungdom som blir eksponert for narkotika som dette.

MDMA, Møre og Romsdal politidistrikt.

Dette er ein del av et beslag av i Ålesund.

Foto: Remi Sagen / NRK

Enorm respons fra foreldre og ungdom

Foreldreutvalget på Averøy ungdomsskole ble for alvor urolig da flere medieoppslag om bruk av MDMA og ecstasy i deres nærmiljø dukket opp høsten 2020. Responsen fra foreldre har vært enorm.

– Det jeg som leder i FAU kjemper sterkt for er å få vekk det bygdedyret. Vi må tørre å snakke med hverandre, vi må tørre å bli snakke til, og vi må tørre å fortelle om problemet vi har, sier Maj-Britt Stensønes.

Nestleder Odd Sigbjørn Tvestad legger til:

– Samtidig også en åpenhet for ungdom som har prøvd, for det vet vi har skjedd. Og vi vet nok også at det dessverre skjer igjen. Så vi vil ha en åpenhet rundt det så det blir lettere å komme tilbake til det gamle miljøet de var i.

De er ett av flere foreldreutvalg og skoler som ønsker å samarbeide for å få bukt med problemet. Kristiansund kommune har derfor fått i oppgave fra politiet til å lage et interkommunalt opplegg for å forebygge og for å ta vare på dem som allerede har trådt feil.

– Vi vil ikke stenge ut noen fordi de har tatt et dårlig valg. Det kan føre til at noen tar flere dårligere valg, sier Siv Aksnes, koordinator for lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak i Kristiansund.

Siv Aksnes, koordinator for lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak i Kristiansund.

Siv Kristin Aksnes er koordinator for rus og kriminalitetforebyggende tiltak i Kristiansund.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Hennes jobb er å hjelpe unge ta nye og bedre valg. Det gjør de lettest dersom nærmiljøet fortsetter å inkludere dem. Her mener hun det er viktig at andre ungdommers foreldre heller bevisstgjør egne barn enn å nekte dem å være sammen.

– Nå er det der ute. Ungdommene har sett det, foreldrene har sett det. Da må man snakke om dette temaet sammen med ungdommene sine. Det tenker jeg er noe alle foreldre må gjøre, sier Aksnes.

– Ha fokus på å hjelpe

Alf Christian Grøtteland i politiet har troa på det han kaller forebyggende strategier og tidlig innsats. Sammen med andre aktører i det offentlige system vil han sette i gang tiltak tidlig mot ungdom.

– Vi vil gjøre tett oppfølgning av ungdom og vi har fokus på å hjelpe.

Politiet håper også på å nå ut til foreldre og omsorgspersoner for ulike ungdom. Han ber dem være varsom og følge med på hva som skjer på digitale plattformer.

– For de det gjelder så er det ekstra tungt å oppleve at barna sine sliter med for eksempel rus. Så vår oppfordring til foreldre er å skape gode og trygge rammer rundt barna sine, skap et godt liv med fritidsaktiviteter og gode relasjoner.

Han sier at alle foreldre bør være obs på problemstillingen, også de som ikke tror barna sine er involvert. Dersom foreldre velger å ta samtalen om rus med barna sine, mener han det er viktig å basere seg på fakta, ikke være moraliserende og ha fokus på å hjelpe.

– Vit hvordan man skal håndtere situasjonen. Når det gjelder informasjon, så oppfordres det å lese seg opp på temaet, eller ta kontakt med oss, helse eller kommune, så skal vi hjelpe så godt vi kan.

Hei

Har du tips som du mener jeg bør se på? Send meg gjerne en e-post!