Aasen slakter Sanner: – Dette er mer enn tynt

Fylkesordføreren i Møre og Romsdal, Jon Aasen (Ap) er ikke nådig i kritikken av regjeringens forslag til regionreform.

Jon Aasen

Fylkesordføreren i Møre og Romsdal, Jon Aasen (Ap), er ikke imponert av regjeringens forslag til regionreform.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Regjeringen ønsker å redusere dagens 19 fylker til 10 store regioner i fremtiden

Tirsdag la kommunalministeren Jan Tore Sanner frem forslag om hvilke nye oppgaver disse regionene skal ha, men det er relativt få nye oppgaver fylkene får.

– Jeg mener at denne reformen bidrar til maktspredning og en samfunnsutvikling som skjer nedenfra, sa kommunalminister Jan Tore Sanner da han han presenterte forslaget.

Lar seg ikke imponere

Men fylkesordføreren i Møre og Romsdal, Jon Aasen (Ap) lar seg ikke imponere av de oppgavene som regjeringen har tatt frem fra ermet.

– Dette er mer enn tynt. Det ligger absolutt ingenting av nye oppgaver i dette forslaget. Så sier statsråden at dersom vi lager 10 regioner så kan vi se hva vi får til. Det er ikke sånn en driver forvaltning. En må skissere oppgaver først og så må en lage system som takler oppgavene, sier fylkesordfører Jon Aasen.

Også stortingsrepresentant Jenny Klinge er sterkt kritisk til forslaget.

Jenny Klinge

Stortingsrepresentant Jenny Klinge er sterkt kritisk til forslaget

Foto: Bernt Sønvisen/Senterpartiet

– Jeg mener regjeringa går altfor langt. Det blir helt feil om regjeringa med hjelp fra noen partier på Stortinget presser gjennom så store reformer som det her er snakk om både når det gjelder kommuner og fylker uten at det er fornuftige grunner til det.

– Fornuftige grunner kunne jo være at en hadde lagt nok oppgaver i potten, men dette er jo ikke på plass. Regjeringa er i sin sentraliserinsiver i ferd med å raseremye av det som er blitt bygget opp her i landet, sier Jenny Klinge.

Men det store spørsmålet nå er om Møre og Romsdal vil bestå som i dag, eller om dagens fylke sprekker dersom en skal ned til bare 10 fylker. På Nordmøre har det lenge pågått en diskusjon om Nordmøre bør bli en del av en region sammen med Trøndelagsfylkene. På søre Sunnmøre har reaksjonen vært at det er uaktuelt.

Tror Møre og Romsdal kan bli delt

Frank Aarebrot

Professor i sammenliknende politikk, Frank Aarebrot, tror Møre og Romsdal kan bli delt.

Foto: NRK

Professor i sammenliknende politikk ved Universitet i Bergen, Frank Aarebrot tror det kan bli vanskelig å holde Møre og Romsdal samlet.

– Selv om det egentlig ville være mest naturlig å dele Sogn og Fjordane i to, og at Møre og Romsdal fikk tvangsbeholde Nordmøre og samtidig fikk forsyne seg med Nordfjord så tror jeg det er mest sannsynlig at det kan gå mot en delinga av Møre og Romsdal, sier Aarebrot

– Sunnmøre er jo hjertelig velkommen til å være en del av en vestlandsregion. Det ville jo være naturlig da at Ålesund ble sentrum i den nordre delen av regionen, og ville for så vidt få større status enn i den nåværende Møre og Romsdal, sier Aarebrot

Nye oppgaver

Dette er nye oppgaver som foreslås i stortingsmeldinga:

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Kommunalminister Jan Tore Sanner foreslår at landet inndeles i ti regioner, og ikke 19 fylker som i dag.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix
  • Nye regioner vil få ansvar for utforming og oppfølging av regionale oppgaver.
  • Varsler at de vil se på ulike aktører innenfor næringsområder som Innovasjon Norge, Siva, Forskningsrådet og regionale forskningsfond.
  • Nye oppgaver innen kulturminneoppgaver, tilskudd til private lufthavner, ansvar for utforming av regionale oppdrag og virkemiddel.
  • En region vil som et forsøk få ansvar for regionale næringsprogram for landbruket som i dag forvaltes av fylkesmannen.