– Treng like rask hjelp i distriktet

– Folk blir akkurat like sjuke i distriktet som i tettbygde strøk og treng like rask hjelp der, sier administrerende direktør i Ambulanse Midt-Norge, Håkon Gammelsæter. Han spør om ambulansenes responstid er noe godt mål når det haster med hjelp

Ambulanser på oppdrag

Mye kan påvirke utrykningstida for ambulanser i Distrikts-Norge.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Hver sin virkelighet

Ambulansene i Midt-Norge har i snitt mye raskere utrykking ved akutte hendinger enn talla som har kommet fram fra AMK-sentralene, mener direktøren. Utfordringa er hver sin virkelighet.

– Problemet er at ambulansetjenesten og AMK ikke har et felles datasett som alle skal måle og rapportere på. Dette er ei utfordring i seg sjøl, sier Gammelsæter.

AMK sine data er hendelsesbasert, mens ambulansetjenestene registrerer pr oppdrag – oppdragsbasert.

Står bedre til

Håkon Gammelsæter

Administrerende direktør Håkon Gammelsæter i Ambulanse Midt-Norge

Foto: Ambulanse Midt-Norge

Ambulanse Midt-Norge er et relativt ferskt foretak fra 1. januar 2013 og har gode virksomhetstall for 2014, sier Håkon Gammelsæter.

– Vi finner ikke igjen den virkeligheten som AMK-talla viser for 2013 i våre tall fra 2014. Situasjonen er vesentlig bedre enn man kan lese ut av talla i rapporten fra Norsk Pasientregister.

Også Ambulanse Midt-Norge har i enkelte utkanter lengre responstid enn anbefalt, men det er vesentlig bedre enn det rapporten gir uttrykk for, mener direktøren.

Avvik i distrikta

– Vi har avvik i enkelte områder og det er vi åpne og ærlig på, sier Gammelsæter, men ikke i den størrelsesorden vi ser her. De fleste avvika er i distriktstjenesten, men de er innafor anbefalingene i godt over halvparten av oppdraga.

Nå bearbeider Ambulanse Midt-Norge datamaterialet og vil ha mer bakgrunnsinformasjon fra Norsk Pasientregister før de slepper alle talla for ambulansetjenesten i Midt-Norge.

Responstid godt mål?

Men så er det store spørsmålet: Er responstid egentlig et godt mål på kvaliteten i den akuttmedisinske kjeden?

– Det å få rask hjelp er av stor betydning for befolkningen enten man bor i tettbygd strøk eller i distriktet, men det er ikke noe medisinsk grunnlag for å velge 12 eller 25 minutter som responstid.

– Folk blir akkurat like sjuk i distriktet som i tettbygde strøk. Får du hjertestans eller pustestans, så hjelper det ikke med 12 minutter til ambulansen kommer heller, hvis ikke andre har gjort noe.