–Pirattaxiene blir frekkere og frekkere

Drosjenæringen føler seg maktesløse i kampen mot ulovlig piratkjøring. I desember opplevde sjåfører i Kristiansund Taxi at piratdrosjer kjørte inn i drosjekøa på terminalen for å plukke opp folk

Pirattaxi

Hvem kjører i kveld? Pirat-taxisjåførene blir flere og frekkere

Foto: NRK

Nestleder i Norges Taxiforbund i Møre og Romsdal, Knut Magne Jektvik i Kristiansund fortviler.

Knut Magne Jektvik opplever at piratdrosjer blir frekkere og fekkere

Mange sjåfører med løyve er i ferd med å gi opp sier Knut Magne Jektvik i Norges Taxiforbund i Møre og Romsdal.

Foto: Anne Mari Flatset

– Problemene bare øker og de som skal leve lovlig av persontransport lurer på hvor lenge de skal orke.

Alvorlig problem

Dag Hole i Samferdselsavdelinga i fylkeskommunen bekrefter problemet.

– Vi har ei næring som er under sterkt press for tida når det gjelder mengden kjøring og da får mange det ekstra tøft når piratkjøringa florerer, sier Hole.

Han understreker at all persontransport i Norge er strengt lovregulert.

Pirattaxiene tar både av næringsgrunnlaget og utgjør en stor sikkerhetsutfordring og en utfordring i forhold til svart økonomi, sier Hole.

Ikke bare i byene

Byene i Møre og Romsdal har lenge slitt med at private tar kunder fra drosjenæringen, men nå har også distriktsdrosjene fått merke at pirattaxiene har blitt et problem. Dag Hole sier rett ut at det nå er mange drosjeeiere som sliter med å ha nok kjøring til å kunne ha et levebrød av det.

– Jo flere som tar av lasset, jo mindre blir det igjen til de som har fått oppdraget av det offentlige, sier Hole.

Dag Hole understreker at piratkjøring er ulovlig

- Vi har ei drosjenæring under sterkt press, sier seksjonsleder Dag Hole.

Foto: Gunnar Sandvik

Internettjenesten Uber er på vei inn i Møre og Romsdal. Men både den og andre nye apper som tilbyr persontransport er ulovlige, understreker han.

– Skal det gjøres endinger må det gjøres endringer i lovverket – ikke ved at enkeltpersoner tar seg til rette.

Drosjenæringa, fylkeskommunen, skattemyndigheten og politiet skal møtes for å diskutere tiltak mot virksomheten.

Les også Uber-sjåfører får bøter for pirattaxikjøring

Siste video/lyd

Ein fem år lang krangel etter rehabilitieringa av Freifjordtunnelen, hamnar no i forliksrådet. 
Statens vegvesen meiner ei svakheit i plastduken som ble laga, kan gi ekstrakostnader i hundremillionar-klassen.
Ålesund kommune har kome på kant med delar av kulturlivet i byen. Då det kom fram at mellom andre Matfestivalen ikkje lenger får halde til på sin tradisjonelle plass midt i sentrum - har mange års irritasjon kome til overflata.
Utdanninga for fagarbeidarane i maritim industri kan bli endra. Ei fersk masteroppgåve konkluderer blant anna med at ein må sjå på heile utdanningsløpet - og at haldninga til yrkesfaga må bli betre.