NRK Meny
Normal

–Gjort til syndebukk

– Jeg er gjort til syndebukk for politidistriktets dårlige rutiner for behandling av beslag. De hevdet den tyveri-tiltalte politimannen i retten i dag.

Befaring

Frostating lagmannsrett var i dag på synfaring både i politiets garasje, og beslagsrommet på Sunnmøre Politistasjon. Størrelsen på beslagsrommet er sentral i saken. Beslag ble ofte oppbevart i korridorer og garasjen.

Foto: ØyvindJohan Heggstad / NRK

I dag startet straffesaken i Frostating lagmannsrett i Ålesund. Både Spesialenheten for politisaker og politimannen anket dommen fra Sunnmøre tingrett, der den tiltalte ble dømt for simpelt tyveri.

I Lagmannsretten i dag fortalte politimannen bakgrunnen for at han tok med seg datamaskinen hjem.

Gjort til syndebukk for dårlige rutiner.

Politimannen føler tiltalen mot han er svært urettferdig. I retten forklarte han om en praksis ved politiet om stilltiende samtykke til å ta med seg både sykler fra hittegodsavdelinga og datautstyr hjem.

–Det var svært belastende å bli pågrepet på jobb, i full uniform. Det ble truet med varetektsfengsling. Det var en forferdelig opplevelse, forklarte politimannen om den dagen han ble siktet i saken.

–Jeg føler sterkt at de nå gjør meg til syndebukk for dårlige rutiner ved politidistriktet. Dette er tungt for meg, sa politimannen i retten.

Var sikker på at han tok søppel

– Under en bilvask i politiets garasje, så jeg en PC i søppelcontaineren. Den datamaskinen tok jeg med hjem i god tro. Det sa den tiltalte politimannen i retten i dag.

I samband med rydding og utskifting av datautstyr, var det plassert en containere på taket og i garasja ved politistasjonen.

–I starten av 2012 ble det sendt ut e-post fra politistasjonssjef Ingmar Farstad til alle avd. sjefer. På en morgenparole jeg ikke var med på, ble det opplyst at en kunne ta med seg utrangert datautstyr hjem og at dette var opplyst i denne e-posten, fortalte politimannen.

Men PC-en var ikke utrangerte politimaskiner. Det var en maskin beslaglagt i samband med en barneovergrepssak på Sunnmøre. Maskinen skulle vært destruert.

-Jeg hadde selvsagt aldri tatt maskinen om jeg visste hva den inneholdt eller hvor den kom fra, sa politimannen.

Begge parter anket dommen

Frostating Lagmansrett behandler tyverisak

Jan Egil Presthus (tv) er aktor i saken, forsvarer er advokat Erling Flisnes.

Foto: Øyvind Johan Heggstad / NRK

Aktor Jan Egil Presthus står fast på at politimannen må dømmes for grovt tyveri. Spesialenheten mener at den tiltalte har fjernet den omtalte PC-n fra beslagsrommet ved Politistasjonen.

Aktor Jan Egil Presthus står fast på at politimannen må dømmes for grovt tyveri. Spesialenheten mener at den tiltalte har fjernet den omtalte PC-n fra beslagsrommet ved Politistasjonen.

Politimannen hevder i sin forklaring at PC-n ble tatt fra en palle med søppel i politiets garasje.

Tingretten fant det ikke bevist at PC-en befant seg på beslagsrommet da politimannen tok den med seg hjem. De påpeker i dommen at rutinene for destruksjon av beslaglagt materiale var mangelfulle på politistasjonen.

To sentrale spørsmål i saken

PC stjålet Sunnmøre Politidistrikt

Den mye omtalte PC-en ble lagt frem i retten i dag. Det var denne PC-en politimannen tok med seg hjem.

Foto: Øyvind Johan Heggstad / NRK

Ifølge aktor er det to sentrale spørsmål retten må ta stilling til. Det ene er hvor PC-en befant seg da tiltalte tok den, og spørsmålet om tiltalte burde visst at dette var et beslag

PC-en havnet hos en nå straffedømt mann fra Ålesund. Spesialenheten sier de også vil belyse bakgrunnen for at en politimann velger å be denne spesielle personen om hjelp til å finne passordet til PC-en.

I Tingretten kom det frem at politimannen var venn av familien, og at han ved flere anledninger hadde bistått vedkommende. Politimannen var kjent med at mannen var datakyndig.

Kaos på beslagsrommet

Under tingrettens behandling av saken kom det frem flere kritikkverdige forhold knytte t til hvordan Politidistriktet behandlet beslag.

Blant annet hevdet den tiltalte politimannen at det skal det ha foregått utdeling av beslaglagte sigaretter, at politifolk forsynte seg med sykler etter hittegodsauksjoner. Han fortalte om beslag som fløt fritt over hele politihuset, og en stilltiende aksept om at en kan forsyne seg fra politiets søppelcontainere.

Da saken mot den tyveritiltalte politimannen ble kjent høsten 2012, ble det også avslørt omfattende mangler ved måten politidistriktet håndterte sine beslag på.

10.000 kroner i bot

Erling Flisnes

Advokat Erling Flisnes forsvarer politimannen.

Foto: Odd Kristian Dahle / NRK

Politimannen ble i tingretten dømt til å betale 10.000 kroner i bot, og 3. 000 kroner i saksomkostninger. Dette er mildere enn aktors påstand som var 45 dagers betinget fengsel og 20. 000 kroner i bot.

Politimannen har vært suspendert fra sin stilling siden 11. oktober 2012, og har nå sagt opp sin stilling ved politidistriktet.

PC-en som politimannen tok med seg, var beslaglagt i en alvorlig sedelighetssak. Den inneholdt blant annet overgrepsbilder av barn, og havnet hos en person som senere er dømt i en annen drapssak.

Frostating lagmannsrett har satt av fem dager til behandling av saken. Advokat Erling Flisnes er mannens forsvarer. Aktor er Jan Egil Presthus fra Spesialenheten for Politisaker.