–De funksjonshemmede får det vanskelig

Leder i KS i Møre og Romsdal, Knut Støbakk, mener funksjonshemmede under 67 år får det vanskeligere som følge av forslaget til Statsbudsjett.

Budsjettet er som ventet, men Støbakk er skuffet over kutt til unge funksjonshemmede.

KS-leder Knut Støbakk sier at Statsbudsjettet er som forventet for kommunesektoren. Men kutt i tjenestene for unge funksjonshemmede bekymrer.

Statsbudsjettet legger opp til en videreføring av det tjenestetilbudet som kommunene har i dag. Sånn sett er budsjefforslaget som forventet sier Støbakk. Men på ett område kan budsjettet få negative utslag, sier han. Det legges nemlig opp til et kutt i overføringene til funksjonshemmede under 67 år.

– De kutter for dem som har det tøffest av alle. De fjerner 250 millioner kroner. Dette gir utslag på tjenestetilbudet til innbyggerne i kommunene, sier Støbakk.

Støbakk representerer partiet Kristelig folkeparti og sitter som ordfører i kommunen Giske. Han er skuffet over budsjettet som Stoltenberg-regjeringen presenterte like før den varslet formelt sin avgang.

Jeg er skuffet over at de reduserer for akkurat denne gruppen, sier han.

I det hele tatt regner ikke Støbakk med at norske kommuner får særlig mye armslag til å drive offensiv politikk med. Svært mye av pengene er allerede disponert.

Jeg har ikke store illusjoner om at vi får særlig handlingsrom innenfor disse budsjettene, sier han.

– Tror du Solberg-regjeringen vil bedre denne situasjonen?

Nei, ikke når det gjelder kommuneøkonomien generelt. Men når det gjelder ressurskrevende tjenester, der må det skje noe, sier Støbakk.

Knut Støbakk er ordfører i Giske og KS-leder i Møre og Romsdal.

Det er et nytt stortingsflertall og regjeringen byttes ut. Knut Støbakk tror Solberg-regjeringen kommer med endringsforslag